Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

   Š. m. gegužės 18 d. 2a ir 3c klasių mokiniai, lydimi mokytojų V. Pudrigailienės, E. Banevičienės ir V. Gugaitės, vyko į Šiaulius susipažinti su šokolado gamyba ir patys laikinai tapo šokolado gamintojais. Po to ekskursantai apsilankė Naisiuose ir pajautė etnografinės aplinkos dvasią, nuvyko į Kryžių kalną - Lietuvos ir visos žmonijos kančios įprasminimo vietą. Ši edukacinė kelionė buvo atliepas į mokykloje organizuojamą netradicinio ugdymo dieną, skirtą karjeros ugdymui.
   Pirmoji stotelė Šiauliuose - Antano Gricevičiaus „Rūta“ /1913–1940 m./. Fabriko istorija prasidėjo 1913 m., kai būdamas 36 m. amžiaus A. Gricevičius nedideliame mediniame name įrengė karamelės virimo katilą. Pirmieji darbininkai ir buvo pats savininkas su žmona Juzefa. To meto Lietuvoje daugumą verslo įmonių valdė kitataučiai, tad, norėdamas pabrėžti saldainių dirbtuvėlės lietuviškumą, A. Gricevičius pavadino ją tautinio augalo vardu. Čia iš pradžių buvo gaminami karameliniai saldainiai, kiek vėliau - ir šokoladiniai. 1993 m. pabaigoje saldainių fabriko „Rūta“ nuosavybės teisės grąžintos tikriesiems savininkams – A. Gricevičiaus sūnui ir vaikaitėms. Jie fabriko veiklą pasuko paties įkūrėjo parinkta kryptimi: vėl imta gaminti išskirtinius, originalius, Lietuvą reprezentuojančius saldumynus. „Saulėtekio“ progimnazistai sužinojo ne tik fabriko egzistavimo istoriją, bet ir kertines vertybes, kurios „Rūtą“ lydi nuo pat įkūrimo, kurios suteikė jai visuotinai pripažintą vardą ir pelnė saldumynų mėgėjų pripažinimą.
   Antroji stotelė – Naisiai, mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Čia įsikūręs ir vienintelis baltų dievų muziejus, kurį puošia 50 didingų ąžuolinių skulptūrų. Mokiniai apžiūrėjo ne tik šį, bet ir kitą unikalų muziejų, įsikūrusį po atviru dangumi ir supažindinantį su inkilų ir paukščių įvairove.
   Trečioji stotelė, kuri svarbiausia mokinių religiniam ugdymui, – „Kryžių kalnas“. Netoli Šiaulių–Rygos geležinkelio linijos laukuose stovi nelabai didelis, pailgas, per vidury įdubęs kalnas, visas tankiai nustatytas kryžiais. Tai garsusis Kryžių kalnas, liudijantis pagarbą ir ištikimybę kryžiaus aukai, per kurią Kristus išgelbėjo visų laikų ir kartų žmones. Kryžių kalnas primena ne tik Atpirkėjo kančią bei mirtį, bet ir Jo prisikėlimą, sykiu ir kiekvieno žmogaus išaukštinimą per kryžiaus slėpinį. Keliaujantieji į Kryžių kalną, jame besimeldžiantieji, statantieji kryžius liudija iš jo trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile. Viena mūsų moksleivė taip pat paliko rožinį - asmeninį ir visos jos šeimos tikėjimo liudijimą.
   Grįžę mokiniai kūrė rašinius tema „Išvyka į Šiaulius“. Savo darbuose jie pateikė faktus, aprašė įvykius, pasakojimus, kuriuos girdėjo tiek šokolado fabrike, tiek Naisių etnografiniame muziejuje. Trečiokė Rugilė džiaugėsi, kad į kelionę išvyko „gražų, saulėtą gegužės rytą“. Mergaitė teigė, kad nors ilgai važiavo, „tačiau patiko žiūrėti pro autobuso langą“. Justei atmintyje išliko tai, kad šokolado ceche visus „aprengė specialia apranga“. Kadangi saldainius kiekvienas galėjo pasidaryti pats, „buvo labai linksma!“ Ugnė pastebėjo: „visiems išėjo labai gražūs ir skanūs šokoladiniai saldainiai!“ Rokas paminėjo, jog „Naisiuose kopė į baltų arena“, Timas pamąstė, ar tik nebus „kryžių kalne virš milijono kryžių“.
   Tad galima teigti, kad mokiniai ne tik gavo naujų žinių, bet patyrė bendrystę gamindami šokoladą, vaikštinėdami gražiomis Naisių erdvėmis ir kartu melsdamiesi Kryžių kalne.

Mokytoja V. Gugaitė

 

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.