Progimnazijos administracija

 Administracija

 

 

JOVITA ANILIONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

LORETA VALICKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

ALGIRDAS GEDEIKIS

Progimnazijos direktorius 

2020 m. veiklos atskaita ir 2021 m. veiklos užduotys

 

GINTAUTAS JUŠKA

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams