Progimnazijos administracija

 

 

 

JOVITA ANILIONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

LORETA VALICKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

ALGIRDAS GEDEIKIS

Progimnazijos direktorius 

PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ALGIRDO GEDEIKIO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

GINTAUTAS JUŠKA

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

 

IRENA GASIŪNIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui