Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos mokinių savivalda

DSC 2500 (2)


   Mokyklos mokinių savivaldą sudaro klasės savivaldos atstovai bei mokyklos mokinių parlamento nariai. Mokinių parlamentas deleguoja 3 mokinius į Mokyklos tarybą.

Klasės savivaldą renka klasės mokiniai:

 • klasių seniūnus ir jo pavaduotojus,
 • mokinių Etikos kodekso vykdymą stebinčius mokinius,
 • klasės kultūrinės veiklos organizatorius,
 • socialinės veiklos organizatorius,
 • mokinį, atsakingą už mokinių lankomumo fiksavimą,
 • klasės atstovus spaudai, laikraščio „Atžalynas“ leidėjus,
 • kitas klasei svarbias funkcijas atliekančius mokinius.

2016-2017 mokslo metų Mokinių parlamentas- mokinių atstovų grupė, kurią demokratiškai išrinko 5-8 klasių mokiniai.


Mokinių parlamento tikslai:

 • gerinti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius,
 • vykdyti aktyvią mokinių veiklą,
 • siekti įdomesnės mokymosi veiklos,
 • atstovauti mokinių interesams Mokyklos taryboje.

   Nuo 2014 m. „Saulėtekio“ progimnazijos parlamentas yra Lietuvos moksleivių sąjungos narys, tad nuolatinę pagalbą ir paramą mokyklos savivaldai teikia Panevėžio miesto mokinių savivaldų informavimo centras. 

Progimnazijos mokinių parlamentą sudaro:

 • Samanta Kirsnytė, 5d klasės mokinė,
 • Beatričė Daugirdaitė, 6b klasės mokinė,
 • Miglė Snicerytė, 6c klasės mokinė,
 • Gustė Šimkevičiūtė, 7a klasės mokinė,
 • Liepa Turleckaitė, 7c klasės mokinė,
 • Simonas Melaika, 8a klasės mokinys,
 • Augustė Melaikaitė, 8a klasės mokinys,
 • Mantas Telišauskas, 8c klasės mokinys,
 • Fausta Didžgalvytė, 8c klasės mokinė.
 • Mokinių parlamentui vadovauja pirmininkas Mantas Telišauskas.


Mokinių parlamentas

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all when. What about sexual breath and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a extremely complicated matter. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Copyright © 2017 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.