Sveikiname mokinių parlamentą

Parlamentas 2021

  Sveikiname mūsų progimnazijos mokinių parlamentą užėmus trečią vietą LMS Panevėžio MSIC vykdytame Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų 2020-2021 m.m. konkurse „Geriausia mokinių savivalda“.

Linkime sėkmės ir šiais mokslo metais!


Sveikiname, mokinių parlamento pirmininke išrinkta 7a kl. mokinė Austėja Norbutaitė, pavaduotoja 7c kl. mokinė Marija Bielskytė, sekretore 8b kl.mokinė Emilija Stašiūnaitė.


Linkime sėkmės!


Į naująjį mokinių palamentą išrinkti:

  1. Deividas Dyponas, 5a kl.;
  2. Jorė Jonušaitė, 5b kl.;
  3. Milda Visackaitė, 6c kl.;
  4. Kostas Samochinas, 6b kl.;
  5. Austėja Norbutaitė, 7a kl.;
  6. Viltė Poviliūnaitė, 7a kl.;
  7. Marija Bielskytė, 7c kl.;
  8. Rugilė Baranauskaitė, 8a kl.;
  9. Emilija Stašiūnaitė, 8b kl.

Sveikiname naująjį mokinių parlamentą !


Mokiniai išrinko Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių parlamentą

parlamentas 2019

      2019 m. rugsėjo 27 dieną 5–8 klasių mokiniai išrinko mokyklos  mokinių savivaldos instituciją – mokinių  parlamentą. Mokiniai pasinaudojo savo teise ir išrinko atstovus, kurie  priims mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręs aktualius klausimus, organizuos mokinių veiklą mokykloje.

   Į mokyklos mokinių parlamentą išrinkti: Urtė Burkauskaitė (5a),  Pijus Šukys (5c),  Rugilė Baranausklaitė (6a), Mėja Reingardtaitė (6d), Justina Jonušaitė (7a), Ugnė Lukoševičiūtė (7c),  Saulė  Monkeliūnaitė (7b),  Neilas Motekaitis ( 8c) ir Rokas Daugėla (8d). Ugnė Lukoševičiūtė (7c) išrinkta mokinių parlamento pirmininke.  Į mokyklos tarybą deleguota Rugilė Baranauskaitė (6a), Justina Jonušaitė (7a) ir Ugnė Lukoševičiūtė (7c).

 


Mokinių savivalda 

Parlamentas

DSC_9950.JPG DSC_9951.JPG DSC_9952.JPG

DSC_9953.JPG DSC_9954.JPG DSC_9956.JPG

DSC_9957.JPG DSC_9958.JPG DSC_9960.JPG

DSC_9961.JPG DSC_9965.JPG DSC_9967.JPG

   Spalio 11 dieną susitiko 8-ų, 7b ir 7d klasių atstovai, klasių auklėtojai, mokyklos administracija, mokytojai ir mokinių parlamento nariai tam, kad padiskutuotų, aptartų mokyklai aktualias temas, pasidžiaugtų savo klasės laimėjimais ar pasipasakotų, ko išmoko iš nesėkmių per rugsėjo mėnesį. Buvo kalbama apie klasių savivaldos rinkimus, budėjimą mokykloje, etikos kodeksą bei lapkričio mėnesį planuojamą diskusiją dėl namų darbų. 5-os, 6-os ir dvi 7-os klasės taip pat susitiko, tik spalio 18 dieną. Tikimės, jog šie susitikimai išmokė mokinius ko nors naujo arba paskatino juos daugiau veikti, atstovaujant savo klasėms.

Mokinių parlamento pirmininkas
Ąžuolas Šiukščius

 


Demokratijos mokymosi pamoka 

DSC_0244.JPG DSC_0247.JPG DSC_0251.JPG

DSC_0254.JPG DSC_0255.JPG DSC_0256.JPG

DSC_0260.JPG DSC_0261.JPG
 

 


   Spalio 3 dieną mokykloje vyko visuotiniai 5-8 klasių mokinių mokinių rinkimai į mokinių savivaldos instituciją - Mokinių parlamentą.
Rinkimų organizavimo grupei vadovaujant parlamento rinkimuose dalyvavo 67 procentai visų rinkėjų.
Mokinių parlamento nariais išrinkti :
Melita Morkūnaitė, 5c klasės mokinė ,
Saulė Monkeliūnaitė, 6b klasės mokinė,
Ieva Valiulytė,6c klasės mokinė,
Brigita Čiukšytė, 7c klasės mokinė,
Samanta Kirsnytė, 7d klasės mokinė.

Miglė Snicerytė, rinkimų komisijos pirmininkė


„Įgyvendinam įdėją“

DSC_6260.JPG DSC_6262.JPG DSC_6263.JPG

DSC_6264.JPG DSC_6266.JPG DSC_6267.JPG

DSC_6271.JPG DSC_6287.JPG

   Spalio 26d. mokykloje vyko akcija „Įgyvendinam įdėją“, kurios metu vaikai pardavinėjo pyragus, o už surinktus pinigus buvo nupirktas nemokamas internetas, kuris veiks pertraukų metu. Taip buvo įgyvendinta parlamento narės Austynos Miežinytės nemokamo interneto įdėja.
       Klasės aktyviai dalyvavo akcijoje, iš viso buvo surinktas apie 177 eurus.

Dėkojame visoms klasėms už dalyvavimą ir pagalbą įgyvendindinant įdėja.

 


2017-2018 m.m progimnazijos mokinių parlamentas

parlamentas


   Progimnazijos mokinių parlamentas – aukščiausia progimnazijos mokinių savivaldos institucija. Šį rudenį naujus parlamento narius rinko 5-8 klasių mokiniai. Parlamentą sudaro 9 mokiniai. Jie buvo išrinkti slaptu balsavimu. Progimnazijos mokinių parlamentas ugdo mokinių kūrybingumą, pareigingumą, atsakingumą ir iniciatyvumą. Šių 2017-2018 m. mokinių parlamentą sudaro:


1. Trėja Skrupskytė (5b kl.)
2. Viltė Stasiškytė (6a kl.)
3. Pijus Turleckas (6d kl.)
4. Ąžuolas Šiukščius (7b kl.)
5. Austyna Miežinytė (7b kl.)
6. Miglė Snicerytė (7c kl.)
7. Ignė Kielaitė (8a kl.)
8. Goda Mickevičiūtė (8b kl.)
9. Austėja Jurevičiūtė (8b kl.)


   Mokinių parlamento pirmininkas – Ąžuolas Šiukščius, pirmininko pavaduotoja – Miglė Snicerytė, atstovė spaudai –Ignė Kielaitė. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje. Mokinių parlamento ir klasių seniūnų susirinkimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį po trijų pamokų.