IŠVYKA Į ŠV. JUOZAPO SENELIŲ IR NEĮGALIŲJŲ GLOBOS NAMUS

img 3650


   Mes, neformalaus ugdymo programos „Pilietiškumo mokykla“ nariai, kartu su vadove, mokytoja D.Šediene, gruodžio 21 dieną nuvykome į globos namus pasveikinti jų gyventojų su ateinančiomis šventėmis ir pabendrauti. Ten susipažinome su užimtumo vadove, p. Elena, kuri mums parodė pagrindinę salę, kurioje vyksta renginiai. Mes padėjome papuošti salę snaigėmis ir sustatyti kėdes. Viską paruošusios, ėjome aplankyti senelių į jų kambarius, kadangi šie žmonės sunkiai vaikšto arba negali išlipti iš patalo. Švenčių proga padovanojome skanėstų, kuriuos pačios ir iškepėme, norėdamos jiems suteikti bent šiek tiek šventiško džiaugsmo. Buvo skaudu matyti senelius, kuriems gyvenime nepasisekė. Po to grįžome į salę ir pradėjome renginį. Mūsų nuostabioji Miglutė padeklamavo labai gražų ir jausmingą eilėraštį, visus susirinkusius senelius taip pat pavaišinome imbieriniais sausainiais, kurie kvepia Kalėdomis. Mes labai džiaugiamės, kad pripildėme jų širdis bent šiek tiek džiaugsmo!


Kamilė Krisiūnaitė, 8a kl.