Draugaujame su miesto „Židinio“ biblioteka

paroda bibliotekoje


   Su miesto „Židinio“ biblioteka užsimezgę draugiški santykiai. Mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvauja įvairiuose bibliotekos renginiuose: „Keliaujančio knygos portfelio“ užsiėmimuose, socialinėse gerumo akcijose; stebėjome sferinį filmą ir kt. 2b kl. (mokyt. D. Bajorienė) ir 2c kl. (mokyt. R. Plėtienė) mokiniai surengė keramikos darbų parodas. Šios klasės dalyvavo projekte „Biblioteka – tavo šeimos narys“.
   Na o balandžio 7d. 2b klasės mokiniai savo projekto „Jūratė ir Kastytis“ darbais papuošė bibliotekos erdves. Tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo.


Mokytoja Danguolė Bajorienė