Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Skaitmeninės technologijos – Z kartos mokymosi priemonė

   Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija sėkmingai startavo įgyvendindama projektą „Samsung mokykla ateičiai“. Veiklos ir namų darbų – per akis, bet ir maloniais rezultatais galime pasidžiaugti. Lapkričio 8 d. vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, matematikos bei geografijos pamoka „Pažink Krekenavos regioninį parką skaitmeninių technologijų pagalba“. Šokio mokytoja Agnė Šidlauskaitė ir biologijos mokytoja Loreta Valickienė tapo kūrėjomis, parašiusiomis integruotų pamokų netradicinėje erdvėje scenarijų, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka skaitmeniniai įrankiai lygiaverčiai ugdymo turiniui. Mokytojos, bendradarbiaudamos su lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, geografijos pedagogais, į ugdymo procesą pažvelgė šiuolaikiškai. Užduotis jos parinko ir pritaikė taip, kad kiekvienas mokinys turimas žinias galėtų susieti su praktika ir kasdieniniu gyvenimu, galėtų veikti kūrybiškai, ugdyti bendradarbiavimo, lyderystės, komunikavimo gebėjimus, kurie labai svarbūs šių dienų visuomenėje.
   Pirmajame integruotų pamokų cikle mokinių laukė iššūkiai. Aštuoniolika 7b klasės mokinių, naudodamiesi skaitmeninėmis technologijomis, Girinio take, Krekenavos regioninio parko lankytojų centre ir jo lauko teritorijoje atliko įvairias užduotis. Prieš dalyvaudami veikloje visi, išsitraukę lapelius su vardais, susiskirstė į komandas. Kiekviena komanda, įgalindama planšetę, įsiliejo į veiklas. Ugdydami matematinius gebėjimus, mokiniai skaičiavo medžių skersmenį, amžių, Rapolo akmens dydį, greitį lipant į Krekenavos regioninio parko bokštą ir leidžiantis žemyn. Biologija reikalavo žinių apie skirtingus medžių lapus, kamienus, rieves, dirvožemį, augalijos išsidėstymą ardais. Užsukę į Girinio trobelę, mokiniai turėjo sukurti mitybos grandines. Analizuodami poeto Maironio eiles, kurdami eilėraštį ir aprašinėdami gyvūnų išvaizdą, septintokai gilino lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Kaip tikri geografai projekto dalyviai ieškojo Krekenavos aplinkinių gyvenviečių pagal pasaulio kryptis, analizavo upės tėkmės kryptį, tyrinėjo būdus, kaip nustatyti pasaulio kryptis pagal gamtos reiškinius, o taip pat domėjosi, kas pavaizduota Krekenavos regioninio parko herbe. Pagrindinis skaitmeninis įrankis, kuriuo naudojosi mokiniai, – „Padlet”. Į jį galima ne tik įkelti informaciją, sisteminti, bet ir dalintis ja su visais, kurie veikia kartu.
   Aktyviai veikdami 5 valandas, pavargę, bet linksmi ir laimingi mokiniai grįžo į progimnaziją. Visas atliktas užduotis jie skaitmeninių technologijų pagalba pateikė pedagogėms, kurios įvertins mokinių darbus ir organizuos tolimesnes klasės be sienų veiklas. Galutinis mokinių produktas, kurį paruoš kiekviena darbo grupė, – tai reklaminis bukletas, reprezentuojantis skirtingų lankytinų Lietuvos vietovių ir objektų veiklą. Kiekviena komanda galės parduoti savo produktą taip paskatindama aktyviai ir noriai į šias veiklas įsitraukti kitus progimnazijos mokinius.

„Samsung Mokykla ateičiai“ projekto komandos narės
Loreta Valickienė ir Agnė Šidlauskaitė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.