Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

TOLERANCIJOS DIENA


   Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Lietuvoje ji minima nuo 2003 metų.
   Mūsų progimnazijos bendruomenė prisijungė prie šių metų pilietinės iniciatyvos „Ištiesk tolerancijos ranką“.
   1-4 klasių mokiniai klasių valandėlių metu lapkričio 13-16 dienomis aptarė žodžio tolerancija reikšmę, papuošė mokyklos erdves šių metų tolerancijos simboliu – rankomis. 6a klasės mokiniai pagamino skrajutes ir dalyvavo Tarptautinei tolerancijos dienai skirtoje akcijoje Panevėžio Laisvės aikštėje. Kiti per dvi pamokas aptarė, kas yra tolerancija, žiūrėjo įvairią vaizdo medžiagą. Dirbdami grupėse, ant A3 formato lapo užrašė žymių žmonių mintis, savo sukurtas sentencijas apie toleranciją ar netoleranciją. Šie plakatai buvo eksponuojami stende „Rankos kuria, rankos griauna“.
   Per penktą pamoką visi dalyvavo edukacinėje programoje „Klezmerių muzika“ – aktų salėje klausėsi grupės „Rakija Klezmer Orkestar“. Penki vaikinai, atliekantys žydų muzikinius kūrinius, nepaliko nė vieno abejingo. Stiprūs balsai, begalinė energija, šiltas bendravimas su klausytojais pakerėjo publiką – mokiniai plojo, trepsėjo, kai kurie mėgino kartu dainuoti, o energingiausieji šoko. Grupės nariai įdomiai pristatė „klezmer“ muziką, instrumentus, žydų tautos muzikines tradicijas.


Mokytoja Diana Jackevičienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.