Literatūros ir informacinių technologijų pamoka netradicinėje erdvėje

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

9_10.jpg 9_11.jpg 9_12.jpg

9_13.jpg 9_14.jpg 9_15.jpg

9_16.jpg

   Gruodžio 7 dieną atsibodusią literatūros kabineto aplinką „Saulėtekio“ progimnazijos 6a klasės mokiniai su džiaugsmu iškeitė į netradicinę Panevėžio G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos aplinką. Ten vyko integruota literatūros ir informacinių technologijų pamoka „Pristatymo apie perskaitytą knygą kūrimas“. Šią pamoką vesti paskatino viešosios bibliotekos darbuotojų pasiūlytas KNYGOMANIJOS projektas. Šeštokai dirbo nedidelėmis grupelėmis, planšetėmis kūrė reklaminį savo pasirinktos knygos vaizdo pristatymą draugams. Jiems savo patarimais padėjo viešosios bibliotekos informacinių technologijų specialistas A. Dalinda ir integruotos pamokos vadovė, mokyklos informacinių technologijų mokytoja A. Stasiškienė. Kadangi ne visi šeštokai yra buvę G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, jos darbuotoja O.Peseckaitė nuvedė mokinukus ir į retų, labai senų leidinių skyrių, parodė kelių šimtų metų senumo knygą, kurios lapai padengti aukso dulkėmis, šeštokams įdomu buvo pamatyti lietuviško laikraščio „Varpas“ numerį, kuriame pirmą kartą išspausdinta V.Kudirkos „Tautiška giesmė“. Į mokyklą mokiniai grįžo ne tik daug sužinoję, bet ir nusiteikę patobulinti sukurtus perskaitytų knygų vaizdo pristatymus, kad galėtų savo kūrybiniais darbais pasidalinti su kitais.


Integruotos pamokos vadovė, literatūros mokytoja Laima Dargužienė