Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):

 Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, vadovauja Komisijos darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;

Irena Gasiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja, atsakinga už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą;

Jolita Grižienė, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus;

Virginija Gugaitė, psichologė, narė, atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą;

Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;

Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją.

      Laima Dargužienė, lietuvių kalbos mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Vaiko gerovės komisija mokykloje

Copyright © 2019 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.