Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Projekto partnerių susitikimas Prancūzijoje

 

   2017 m. gruodžio 11-15 dienomis grupė „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojų – V. Gugaitė, V. Žičkaitė, V. Lizdenienė – sėkmingai startavo tarptautiniame projekte “Game is as the metod of education“ („Žaidimas kaip mokymosi metodas“) Prancūzijoje.

   Dvejų metų trukmės projekte dalyvaujantys mokytojai iš Graikijos, Ispanijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos ir Vengrijos pirmą susitikimą surengė Bordo miesto pradinėje šv. Anos mokykloje. Svečius šeimininkai – ir mokyklos darbuotojai, ir mokiniai – labai šiltai priėmė. Po mokinukų sveikinamojo žodžio ir supažindinimo su savo mokykla visų šešių šalių delegacijų nariai kolegoms pristatė namų darbus – savo švietimo sistemas bei mokyklas, kuriose dirba. Projekto koordinatoriai turkai apžvelgė būsimas dvejų metų veiklas bei išsakė lūkesčius dėl ateities darbų. Antrą viešnagės  dieną buvo dalijamasi mintimis apie vadovėlius mokiniams ir pedagogams, apie mokymo programų ir vadovėlių dermę. Trečiąją dieną projekto dalyviai buvo pakviesti  stebėti pamokų, po to – jas aptarti. Darbas vyko sklandžiai, svečiai pasisėmė labai naudingos patirties, apie kurią kalbėjosi refleksijos užsiėmimuose. Po to pasisakė Graikijos delegacijos  pedagogai. Jie pakvietė į kitą susitikimą, vyksiantį Rodo saloje, pristatė renginių programą.

   Po kasdieninių užsiėmimų šv. Anos mokykloje projekto dalyviai buvo supažindinami su Bordo miestu, jo istorija, su regiono vynininkystės tradicijomis, su žymiais kultūros objektais.

   Šis darbinis susitikimas skirtingų šalių mokytojus įkvėpė tolimesniam produktyviam bendravimui. Visi išsiskyrė nuoširdžiai dėkodami Bordo mokytojams ir džiugiai priimdami graikų kvietimą pavasarį tęsti projekto veiklas jų šalyje.

Vilija Lizdenienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.