Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas

2019-2020 m.m.

Eil.

Nr.

Konsultacija

Mokytojas,  savaitinės pamokos

Klasė (s)

Savaitės diena, pamoka

Vieta

1

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

D. Bajorienė

1 pamoka

1a

Trečiadienis

6 pamoka

54 kabinetas

2

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

 J. Drąsutytė, 

1 pamoka

1b

Penktadienis

4 pamoka

57 kabinetas

3

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

S. Macijauskienė

1 pamoka

1c

Ketvirtadienis

6 pamoka

38 kabinetas

4

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

R. Plėtienė

1 pamoka

1d

Penktadienis

5 pamoka

55 kabinetas

5

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

R. Juškienė

1 pamoka

2a

Antradienis

6 pamoka

39 kabinetas

6

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

E. Banevičienė

1pamoka

2b

Antradienis

6 pamoka

3 kabinetas

7

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

L. Germanavičiūtė

1pamoka

2c

Trečiadienis

6 pamoka

56 kabinetas

8

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

D.  Lebedevienė

1 pamoka

2d

Ketvirtadienis

6 pamoka

35 kabinetas

9

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

D. Andrijauskaitė

1 pamoka

3a

Antradienis

6 pamoka

53 kabinetas

10

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

J. Tulauskienė

1 pamoka

3b

Pirmadienis

6 pamoka

33 kabinetas

11

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

V. Pudrigailienė

1 pamoka

3c

Penktadienis

5 pamoka

36 kabinetas

12

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

I. Grabauskienė

3d

Penktadienis

5 pamoka

60 kabinetas

13

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

V. Kopūstienė

1 pamoka

4a

Ketvirtadienis

5  pamoka

5 kabinetas

14

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

D. Petrauskienė

1pamoka

4b

Ketvirtadienis

6 pamoka

32 kabinetas

15

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

Ž. Raščiuvienė

1 pamoka

4c

Trečiadienis

6 pamoka

4 kabinetas

16

Matematikos ir/ar lietuvių kalbos

R.  Dovydienė

1 pamoka

4d

Trečiadienis

6 pamoka

34 kabinetas

17

Matematikos

D. Žemaitienė

1 pamoka

6c, 6a, 7b, 8d

Trečiadienis

7 pamoka

22 kabinetas

18

Matematikos( projektas)

D. Žemaitienė

2 pamokos

6a

6d

Antradienis

7 pamoka

Ketvirtadienis

7 pamoka

22 kabinetas

19

Matematikos

Mokymosi pasiekimams gerinti

B. Aleliūnienė

1 pamoka

5c,8a,8b,8c

Pirmadienis

8 pamoka

51 kabinetas

20

Matematikos konsultacijos namų darbų užduotims atlikti

B. Aleliūnienė

2 pamokos

5c

8a,8b,8c

Antradienis

6 pamoka

7 pamoka

51 kabinetas

21

Matematikos ( projektas)

R. Čiplytė

1 pamoka

6b

Pirmadienis

7 pamoka

73 kabinetas

22

Matematikos

Mokymosi pasiekimams gerinti

R. Čiplytė

1 pamoka

5a,5b,7a,7c,

6b

Ketvirtadienis

7 pamoka

73 kabinetas

23

Lietuvių kalbos ir literatūros

Mokymosi pasiekimams gerinti

L. Dargužienė

1 pamoka

I pusmetyje

5b,5c,6b,

6c,7a

Pirmadienis

7 pamoka

21 kabinetas

24

Lietuvių kalbos ir literatūros

Mokymosi pasiekimams gerinti

D. Jackevičienė

2 pamokos

I pusmetyje

5a,6a,6d,

7b,

Pirmadienis

7 pamoka

Antradienis

7pamoka

68 kabinetas

25

Lietuvių kalbos ir literatūros

Mokymosi pasiekimams gerinti

A. Masiliūnienė

2 pamokos

I pusmetyje

8c,7c,8d

8a,7c

Antradienis

7 pamoka

Ketvirtadienis

7 pamoka

69 kabinetas

26

Lietuvių kalbos ir literatūros

Mokymosi pasiekimams gerinti

V. Lizdenienė

1 pamoka

8b

Ketvirtadienis

8 pamoka

43 kabinetas

27

Istorijos

Mokymosi pasiekimams gerinti

E. Rūkštelienė

1 pamoka

5-6 klasės, 8c

8b, 8d,8a

Pirmadienis

2-4 savaitė

7 pamoka

1-3 savaitė

8 pamoka

74 kabinetas

28

Chemijos ( gabiems)

N. Blankienė

1 pamoka

8a, 8b, 8c,8d

Pirmadienis

8 pamoka

49 kabinetas

29

Fizikos (gabiems)

G. Čivilienė

1pamoka

7-8

Ketvirtadienis

8 pamoka

49 kabinetas

30

Rusų kalbos

Mokymosi pasiekimams gerinti

D. Šedienė

1 pamoka

6b, 6d, 7a,

7c, 8a,8b

Pirmadienis

7 pamoka

22 kabinetas

31

Rusų kalbos

Mokymosi pasiekimams gerinti

A. Kurulytė

1 pamoka

6a, 6c,6d

7a,7b,8c,8d

Pirmadienis

8 pamoka

71 kabinetas

32

Vokiečių kalbos

(gabiems)

D. Gedeikenė

1 pamoka

6-8 klasės

Trečiadienis

7 pamoka

20 kabinetas

33

Informacinės technologijos

Mokinių ir mokytojų konsultavimui vedant integruotas pamokas

L. Kuchalskienė

1 pamoka

5-7 klasės

Antradienis 7.30 val.

Trečiadienis

7.30 val.

44 kabinetas

34

Informacinės technologijos

Mokinių ir mokytojų konsultavimui vedant integruotas pamokas

A.  Stasiškienė

1 pamoka

5-7 klasės

Antradienis

7 pamoka

45 kabinetas

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.