Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Muziejinė edukacija kitaip

      Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija tęsia projektą „Samsung mokykla ateičiai“.
   Šių metų gruodžio 13 dieną Panevėžio kraštotyros muziejuje vyko integruota lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, biologijos, matematikos pamoka. 7b klasės mokiniai, naudodami skaitmenines priemones ir skaitmeninius įrankius, mokėsi autentiškoje ir modernioje muziejaus aplinkoje. Progimnazijos ugdytiniai, atlikdami mokytojų parengtas užduotis, domėjosi krašto istorija, kultūra, gamta, ugdėsi komunikavimo gebėjimus, kūrybiškumą, loginį mąstymą ir kritinį vertinimą.

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.