„Saulėtekio" progimnazijos darbo taryba:


Virgilijus Karosas - pirmininkas
Jovita Drąsutytė - sekretorė
Elvyra Rūkštelienė.