Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Vėl sušvito Saulės

DSC 7736

   Balandžio 27-ąją „Saulėtekio“ progimnazijoje vėl sušvito Saulės. Net vienuolika Didžiųjų ir Mažųjų Saulės statulėlių įteikta mokytojams ir mokiniams už svarius akademinius pasiekimus. Į šventę susirinko gausus būrys svečių. Jiems dainavo ir grojo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniai, vaidino „Saulėtekio“ progimnazijos septintokai. Svečiai plojo ir sveikino nominantus, o šie jaudindamiesi sakė padėkos žodžius.

   Šiemet Didžiąja Saulės statulėle už profesionalumą ir inovatyvumą, mokinių parengimą olimpiadoms ir konkursams, projektinę veiklą, mokyklos vardo garsinimą mieste ir šalyje, pozityvią lyderystę apdovanota anglų kalbos mokytoja Zina Girdvainienė ir 8 B klasės mokinė Austėja Jurevičiūtė. Jai statulėlė įteikta už visuomeninę veiklą, dalyvavimą projektuose, garsinančiuose mokyklos vardą šalyje ir užsienyje.

   Mažoji Saulė už nuoširdų darbą su mokiniais, jų parengimą konkursams, darbą projektuose bei mokyklos vardo garsinimą įteikta anglų kalbos mokytojai Ramunei Ražanskienei ir pradinių klasių mokytojai Editai Banevičienei už inovacijų taikymą darbe, gerosios patirties sklaidą mokykloje ir mieste. Mažąja Saulės statulėle už gero mikroklimato palaikymą kolektyve ir atsakingą darbą taip pat apdovanota Rima Šilinskienė.

   Mažąja Saulės statulėle už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, klasės telkimą ir dalyvavimą mokyklos veiklose apdovanotas 6B klasės mokinys Simas Dimgaila, o 7B  klasės mokinei Austynai Miežinytei Mažoji Saulės statulėlė įteikta už gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą mokykloje, už  aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje.

   Pirmąkart Saulių įteikimo šventėje toks gražus sutapimas – po Saulutę įteikta mamai ir dukrai: už atsakingą požiūrį į mokymąsi, kūrybą, darbą klasės ir mokyklos labui Mažąja Saulės statulėle apdovanota 7A klasės mokinė Beatričė Banevičiūtė. Mažoji Saulės statulėlė už aktyvumą, draugiškumą, mokyklos vardo garsinimą taip pat įteikta 8B klasės mokinei Akvilei Sudvojūtei ir 8C klasės mokinei Rugilei Mažuolytei - už gerą mokymąsi, pozityvumą, meninius gebėjimus ir Lietuvos vardo garsinimą.

   Didžioji Saulės Skolos statulėlė kasmet įteikiama jau nebedirbančiam mokytojui. Šiemet už ilgus pedagoginio darbo metus, pagarbą mokytojo profesijai, už išdalintą meilę mokiniams ir kolegoms ja apdovanota lietuvių kalbos mokytoja Birutė Žurauskienė.

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.