Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Panevėžio miesto 515 metų sukaktis


   Sveikindami savo miestą, džiaugėmės, kad Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija – mokykla, kurioje vyrauja bendruomeniški, šilti, palankūs tobulėjimui ir kūrybiniam džiaugsmui santykiai.
   Nuo rugsėjo 1-osios d. visose pirmose ir penktose klasėse diegiami programos „Novatoriško verslumo ugdymas“ pradmenys, apimantys formalųjį ir neformalųjį švietimą, projektinę veiklą. 2018 m. progimnazijai įteikta Žalioji vėliava. „Saulėtekio” progimnazijos bendruomenė – aktyvi tarptautinių projektų dalyvė.

 

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.