Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Europos kalbų diena mūsų mokykloje

 

   Rugsėjo 26 dieną Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijoje paminėta Europos kalbų diena. Jos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai bei visoms Europoje vartojamoms kalboms. Šios dienos veikla buvo integruota į mokomuosius dalykus. Dalykų mokytojai vedė pamokas, kurių metu mokiniai gavo daug įdomios ir naudingos informacijos, pavyzdžiui, matematikos pamokose mokiniai sužinojo, kokiomis kalbomis kalbama Europoje, kiek iš viso yra kalbų, kiek kai kuriose kalbose vartojama žodžių. Nusirašę skaidrėse pateiktus įdomiausius faktus, atliko matematines užduotis. Anglų kalbos pamokose žiūrėjo skaidres, filmukus apie kalbų vartojimą Europos valstybėse. Muzikos pamokose dainavo pasisveikinimo dainelę įvairiomis Europos kalbomis.
   Šia proga mokykloje parengtas informacinis stendas.Mokytoja Asta Kurulytė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.