Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Integruota istorijos ir vokiečių kalbos pamoka

   Spalio 10 dieną Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos mokytojos E.Rūkštelienė ir D.Gedeikienė 5a klasės mokiniams vedė integruotą istorijos ir vokiečių kalbos pamoką. Tai buvo pamoka apie giminės medį. Penktokai į pamoką atėjo iš anksto susirinkę informaciją apie savo šeimos narius. Pamokos metu dirbdami individualiai ir grupėmis pagal istorijos mokytojos E.Rūkštelienės pateiktą pavyzdį kūrė savo giminės medį. Labai gražiai abi mokytojos pavadino vaikų grupes šeimomis, kiekvienas turėjo prisisegęs vokiečių kalba parašytą šeimos nario pavadinimą, turėjo atsistoti mokytojai D.Gedeikienei vokiškai įvardijus tą šeimos narį, kuriam mokinys atstovavo. Labai žaismingai, dėliodami loto ir domino, mokėsi surasti šeimos narių pavadinimus vokiečių kalba, suvedžioti duotoje schemoje vokiškai užrašytus šeimos narius. Kad geriau atsimintų vokiškus šeimos narių pavadinimus, juos garsiai kartojo. O istorijos mokytoja penktokų giminės medžiuose prašė užrašyti ne tik šeimos narių vardus ir pavardes, bet ir gimimo metus, moterų mergautines pavardes. Taip pat mokytoja E.Rūkštelienė supažindino, kaip bus vertinamas penktokų padarytas giminės medis, jog kitą pamoką kiekvienas galės įvertinti eksponuojamus kabinete savo draugų darbus, turės pasirengę namuose papasakoti kurio nors savo šeimos nario gyvenimo istoriją. Vokiečių kalbos mokytoja išdalino lapelius su vokiškais šeimos narių pavadinimais ir paprašė namuose priklijuoti prie giminės medžio šalia užrašyto moksleivio šeimos nario. Pamokos pabaigoje penktokai džiaugėsi, kad jiems ši pamoka buvo įdomi, patiko mokytis. Nuoširdi padėka ir mokytojoms už puikiai parengtą ir vestą integruotą pamoką.mokytoja Laima Dargužienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.