Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS 2018-2019 MOKSLO METAMS

(1-4 klasės)

 

Dalykai

Savaitinių pamokų skaičius

1-os abcd  klasės

2-os abcd klasės

3-ios abcd klasės

4-os abc klasės

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

Anglų kalba (užsienio)

-

2

2

   2

Matematika

4

5

 5

4

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

Kūno kultūra

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

Informatika

1* 1* 1* 1*

Savaitinių pamokų  skaičius mokiniui

    23

    24/25

    24/25

    23/24

Pastabos:

       1. * Informatikos mokymui skiriama 1 pamoka iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų visose pirmose, 2d, 3c, 4a klasėse.

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-14, protokolo Nr.5 ir mokyklos tarybos posėdyje 2018-06-19 protokolo Nr.3   


 

BENDRAJAI UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMŲ VALANDŲ PASKIRSTYMAS  2018-2019 MOKSLO METAMS

(5-8 klasės)

 

 

Dalykas, modulis

Savaitinių pamokų skaičius

5-os abc klasės

6-os abcd klasės

7-os abc klasės

8-os abc klasės

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

5

5

5

5

Anglų kalba (1-oji užsienio)

3

4*

4*

     4*

Rusų/vokiečių k. (2-oji užsienio)

-

2

2

2

Matematika

4

4

       4

4

Informacinės technologijos

1

1

1

-

Gamta ir žmogus

2

2

-

-

Biologija

-

-

2

1

Chemija

-

-

-

2

Fizika

-

-

1

2

Istorija

2

2

2

2

Geografija

-

2

2

2

Dailė

1

1

1

1

Muzika

1

1

1

1

Technologijos

2

2

2

1

Kūno kultūra

3

2

2

2

Žmogaus sauga

1

-

-

1

Linksmasis programavimas

 

1*      

Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas

  1*  
Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimas       1*

Savaitinis pamokų skaičius mokiniui

    27

    29

     30

    32

 

 

Pastabos:

1. * 6, 8-ose klasėse anglų kalbos mokymui skiriama 1 papildoma pamoka iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
2. * 5abcd klasėse skiriama po 1 pamoką „Linksmajam programavimui“ (kaip Verslumo ugdymo elementui) iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų.
3. * 7abcd klasėse skiriamas modulis „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų. Mokiniai suskirstyti į mobilias 6 grupes pagal NMPP rezultatus.
4. * 8abc klasėse skiriama po 1 pamoką „Kalbos ir teksto suvokimo įgūdžių gilinimui“ iš mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo valandų

Apsvarstyta mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2018-06-14, protokolo Nr.5 ir mokyklos tarybos posėdyje 2018-06-19 protokolo Nr.3

Copyright © 2019 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.