Metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai

 2021 m.

2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2020 m.

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m.

2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m.

 

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos

2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

 

2017 m.

2017m.  aiškinamasis raštas

Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis

2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.

2016 m. FAR aiškinamasis raštas

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016 m. I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 
2016 m. I-ojo ketvirčio FAR aiškinamasis raštas
 
2015m.
 
 
 
2015 m. FAR aiškinamasis raštas
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys