Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

„Saulės“ statulėlės įteiktos 17 kartą

   Kasmet, mokslo metų pabaigoje, „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenė susirenka į tradicinę „Saulės“ statulėlių įteikimo šventę. Šiemet ji vyko jau 17-tą kartą. Šią šventę vedė progimnazijos aštuntokai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Rimos Šarkanienės. Pasitelkę poetinį žodį, muzikinį kūrinį, mokiniai išradingai pristatė tuos, kurie šiemet nusipelnė garbingo apdovanojimo. Didžiąja „Saulės“ statulėle už aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, tarptautiniuose projektuose ir etišką elgesį su mokiniais, jų tėvais bei kolegomis apdovanota pradinių klasių mokytoja Živilė Raščiuvienė. Mažoji „Saulė“ už aktyvią veiklą įteikta lietuvių kalbos mokytojai Laimai Dargužienei, taip pat ilgametei mokyklos budėtojai Birutei Muraškienei bei Mokyklos tarybos pirmininkui Mariui Goštautui už puikų vadovavimą Mokyklos tarybai, geranorišką bendradarbiavimą ir finansinę paramą. Mažąja „Saulės“ statulėle už labai gerą mokymąsi bei progimnazijos įvaizdžio mokykloje ir mieste kūrimą apdovanota 8c klasės mokinė Miglė Snicerytė, už gerą mokymąsi ir aukštus rezultatus sporto varžybose bei mokyklos vardo garsinimą 8a kl. mokinys Titas Rimkevičius. Mažoji „Saulė“ atiteko ir 8b klasės mokiniui Kostui Balčiūnui už kasmetinius laimėjimus respublikiniuose konkursuose, komandinius laimėjimus mieste bei aktyvią pilietinę veiklą, 8b kl. mokiniui Ignui Tautkui už puikius rezultatus miesto tiksliųjų mokslų olimpiadose ir nepriekaištingą etikos kodekso laikymąsi bei 8b kl. mokinei Augustei Visackaitei  už labai gerą mokymąsi, aktyvią meninę veiklą ir gebėjimą pasiekti išsikeltus tikslus. Didžioji „Saulės“ statulėlė už labai gerą mokymąsi, mokyklos vardo garsinimą konkursuose, puikų gebėjimą dirbti komandoje ir aktyvią visuomeninę veiklą atiduota į 8b klasės mokinės Beatričės Daugirdaitės rankas. Kaip didžiulės pagarbos ženklas kasmet įteikiama Didžioji Skolos „Saulės“ statulėlė. Šiemet ja apdovanota buvusi mokyklos pradinių klasių mokytoja Rita Janina Vingilienė už meilę mokiniams ir pedagogo profesijai. Šią statulėlę tradiciškai įteikia jos steigėja Asta Bagdonaitė. Kaip sakė šventę užbaigdami aštuntokai, „kiekvieno širdyje yra Kūrėjo šviesa – žmogaus vidinė Saulė… Tik kartais ji priblėsta nuo gyvenimo sunkumų arba žmogus pamiršta, kad ją turi... Ir pažadinti ją gali kito žmogaus vidinė šviesa, kuri ne tik sušildo žmogaus širdį, bet ir dovanojama auga... Vadinasi, reikia dovanoti dalelę savo vidinės šviesos žmonėms!”

Lietuvių kalbos mokytoja Laima Dargužienė

 

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.