Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

   Spalio 10 d. minėjome pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ta tema mokykloje vyko klasės valandėlės, su vaikais kalbėta apie emocinę savijautą. Pertraukų metu mokiniai aktyviai įsitraukė į veiklas: žymėjo „Jausmų termometrą“, pildė „Dėkingumo žurnalą“, dabino sienas „Džiaugsmo drugeliais“. Dieną užbaigėme linksma „Geros nuotaikos diskoteka J“.

Socialinės pedagogės Vaida Zibaie, Jolita Grižienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.