Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Adventinis susikaupimo vakaras

   Gruodžio 5 dieną projekto „Drauge mes galime...“  baigiamuoju akordu tapo adventinis susikaupimo vakaras. Tai jau ir graži tradicija – kasmet susiburti progimnazijos bendruomenei ir taip įprasminti  šv. Kalėdų laukimą , kartu stabtelėti ir pamąstyti apie prabėgusius dar vienerius metus, ką per juos patyrė gero, dėl ko reikėjo liūdėti, ką galėtų pakeisti savo gyvenime.

   Šiais metais mokyklos bendruomenę susikaupti pakvietė progimnazijos mokinių spektakliukas „Kalėdų žvirblis“. Savo pasirodymu vaikai priminė, kokia yra tikroji šv. Kalėdų žinia – tai Dievo Sūnaus gimimas. Ir tarsi beldėsi į mūsų sielas, kad mes kurti šiai žiniai, taip pat kaip ir spektakliuko herojai. Susikaupimo vakare dalyvavęs kunigas R. Kaunietis  paliudijo, kad šiandien ši žinia stumiama į užmarštį, ir dėkojo spektakliuko kūrėjams, kad jie ją padeda skleisti. Projektas „Drauge mes galime...“  baigėsi, bet sutelkta progimnazijos bendruomenė liudija mokyklos stiprybę ir vienybę.

Psichologė V.Gugaitė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.