Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

„Artimieji Rytai tavo mokykloje“

image00038

   Rugsėjo – gruodžio mėn. mūsų mokykla įsijungė į naują projektą ,,Artimieji Rytai tavo mokykloje“. Tai mokykloms skirtas edukacinis projektas, skatinantis domėjimąsi Artimaisiais Rytais bei formuojantis tinkamą šio regiono kultūrų pažinimą, atsiribojant nuo viešojoje erdvėje kuriamų stereotipų, ir padedantis vaikams bei jaunimui suprasti, kad skirtingų kultūrų pažinimas šiuolaikiniame globaliame pasaulyje yra neišvengiamas. Juk mokiniai kartu su tėveliais atostogų metu aplanko vis daugiau  šalių, tarp jų ir Artimųjų Rytų kraštus. Devynių Lietuvos mokyklų, dalyvavusių projekte, mokiniai atskleidė, jog net 80 procentų norėtų daugiau sužinoti apie Artimuosius Rytus, jų istoriją, kultūrą bei papročius.

   2019 metų spalio mėnesį mūsų mokykloje lankėsi Japonijos mokinių ir visuomenės atstovų delegacija, pateikusi  savitą pamoką apie jaunimo gyvenimą ir siekius šioje šalyje.

   Gruodžio 18 dieną „Saulėtekio“ progimnazijos delegacija dalyvavo iškilmingame 2019 m. projekto veiklų apibendrinimo renginyje Vilniaus universitete, dalyvaujant 5 valstybių mokslo ir diplomatijos atstovams. Už puikius kūrybinius darbus, demonstruotus Vilniaus  universitete,  mūsų mokyklos 7c ir 8a klasių mokiniai buvo paskatinti premijomis bei dovanomis.

   Ir šiemet, 2020 metais, projekto koordinatoriai dalyvaujančiose mokyklose vykdys integruotų pamokų programą, interaktyvias veiklas, edukacinių žaidimų forma skatins diskutuoti probleminiais klausimais, susijusiais su tarpkultūrine komunikacija. Projektą koordinuoja kvalifikuota Artimųjų Rytų specialistų komanda iš Vilniaus universiteto Azijos ir tarpkultūrinių studijų instituto, dirbanti su jaunais žmonėmis.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Gasiūnienė

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.