Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Ačiū visiems, dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“

Daivai ir Algirdui Gedeikiams, mokytojoms E.Rūkštelienei, D.Bajorienei, D.Petrauskienei, L.Dargužienei, V.Pudrigailienei, vyr.buhalterei Z.Vaičikonienei, bibliotekininkei R.Paulavičienei, sekretorei J.Glemžienei.

Klasėms:

4d kl. (aukl. R.Dovydienė) – 1 naują knygą;

2a kl. (aukl. R.Juškienė) – 2 knygas;

1d kl. (aukl. R.Plėtienė) – 1 naują knygą;

8c kl. (aukl. A.Šidlauskaitė) – 1 naują knygą;

7c kl. (aukl. A.Masiliūnienė) – 2 naujas knygas;

8d kl. (aukl. V.Žičkaitė) – 1 naują knygą;

4c kl. (aukl. Ž.Raščiuvienė) – 1 naują knygą;

8b kl. (aukl.V.Lizdenienė) – 4 knygas;

8a kl. (aukl. V.Balčiūnienė) – 1 naują knygą;

2c kl. (aukl. L.Germanavičiūtė) – 1 knygą;

1c kl. (aukl. S.Macijauskienė) – 1 naują knygą.

Mokiniams:

1a kl. - V.Vaitekūnaitei, V.Skaržauskaitei, P.Batėnui;

1b kl. - A.Krasauskaitei;

1c kl. - M.Adomaitytei, D.Vaičiuliui, V.Bočiulytei, A.Mažeikaitei, N.Paškauskui;

1d kl. - G.Lukoševičiūtei, G.Kalnietytei, D.Stanikūnui, J.Stapulioniui, A.Tijūnaitytei, V.Kasilauskaitei;

2a kl. - I.Purvėnaitei, J.Kriūkaitei, A.Ardavičiūtei;

2b kl. - O.Blauzdytei, Tomai Jurjevaitei, Ievai Jurjevaitei;

2c kl. - B.Petrulei;

2d kl. - K.Šaltupytei, A.Jankauskaitei, G.Gurevičiūtei, E.Kuzminaitei, I.Karveliui, D.Rasiulytei, G.Mikšytei,  A.Šimatonytei, D.Ranonytei;

3a kl. - T.Grigaliūnui, J.Baranauskaitei, M.Bučelytei, U.Kukoraitytei, V.Paurytei;

3b kl. - N.Kudžmai;

3c kl. - A.Skupui, A.Ardavičiui;

3d kl. - K.Bubnytei, B.Paškevičiui, M.Musiejūtei, G.Vaičiuliui, B.Stukaitei;

4a kl. – A. Mikelaitytei, S.Silantjevai;

4b kl. - U.Tulauskaitei, K.Samochinui, Lea Židonis;

4c kl. –  M.Virbalaitei;

4d kl. - T.Darčkui, A.Mackevičiūtei, M.Grigalionytei;

5b kl. - M.Mordasui, U.Juškaitei;

5c kl. - P.Šukiui, M.Bielskytei;

6b kl. - D.Jankauskui;

7a kl. - F.Batėnui;

8b kl. - E.Jasiūnaitei;

8c kl. - M.Vasiliūnaitei.

Bibliotekos vedėja Laima

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.