Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Mes mylime matematiką

   Auginti kūrybingai mąstantį mokinį, taikyti įkvepiančias mokymo metodikas, atrasti netradicines ugdymo aplinkas –  šiandienos švietimo prioritetai. Vienas iš būdų ugdyti kūrybišką asmenybę, o pamoką priartinti prie gyvenimo – mokymas(is) kitose erdvėse. Panevėžio „Saulėtekio“  progimnazijoje visą vasario mėnesį vyko matematiniai renginiai, integruoti su daile, informacinėmis technologijomis. Tarptautinis matematikos ir informacinių technologijų konkursas „Piešinys – matematikos uždavinys“ skatino mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle išreikšti savitas, drąsias matematikos interpretacijas. Piešinių konkursas „Mes mylime matematiką“ leido susieti dailę su matematika ir suteikė daugiau savarankiškumo. Renginių ciklas baigėsi vasario 27 dieną vykusia penktų klasių matematikos viktorina, suteikusia matematikai gyvybingumo ir spalvingumo bei priartinusia ją prie gyvenimo. Mokiniai kūrybiškai ir originaliai pristatė savo komandas, dalyvavo matematinėje estafetėje, konkurse „Taip ir ne“, atliko praktines užduotis mokyklos patalpose ir kieme. Mokymosi metodų ir aplinkos pakeitimas skatino mokinių susidomėjimą, ugdė kūrybiškumą, parodė matematikos dalyko svarbą ir ryšį tarp atskirų mokomųjų dalykų šiuolaikiniame pasaulyje. Mokiniai mokėsi planuoti darbą, ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

Matematikos mokytoja Birutė Aleliūnienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.