Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Sidabrinių plunksnų įteikimo šventė

   Kiekvienais metais, švenčiant Kovo 11-ąją, „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenė susirenka į mokyklos aktų salę, kad Sidabrinės plunksnos ženkleliu apdovanotų pačius geriausius savo mokinius, padėkos raštu pagerbtų mokytojus bei techninio personalo darbuotojus. Renginio pradžioje, sugiedojus Lietuvos valstybės himną, visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius A.Gedeikis, po to  kiekvienam Sidabrinės plunksnos nominantui, kurį pasiūlė klasės kolektyvas, įteikė ženklelį. Šiemet juo apdovanoti šie mokiniai: 5a kl. mokinė Viltė P. už gerą mokymąsi ir atsakingą įsipareigojimų vykdymą, 5b kl. mokinė Kamilė B. už gerą mokymąsi, toleranciją ir aktyvumą, 5c kl. mokinys Pijus Š. už labai gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą klasėje, 6a kl. mokinė Rugilė P. už atsakingumą ir puikų mokymąsi, 6b kl. mokinė Aistė J. už asmeninį pavyzdį, siekiant mokymosi tikslų,  ir pilietiškumą, 6c kl. mokinys Eimantas Ž. už gerą mokymąsi, sportinius pasiekimus ir progimanzijos vardo garsinimą, 6d kl. mokinys Adomas P. už gerą mokymąsi ir pareigingumą, 7a kl. mokinys Viktoras P. už atsakingą  mokymąsi, geranorišką pagalbą klasėje ir sportinius pasiekimus, 7b kl. mokinė Emilija P. už  pareigingumą ir istorinę atmintį puoselėjančią veiklą, 7c kl. mokinė Ieva V. už tvirtą pilietinę poziciją ir atsakingą įsipareigojimų vykdymą, 8a kl. mokinė Kotryna G. už  labai gerą mokymąsi, pareigingumą ir  asmeninių  tikslų siekimą, 8b kl. mokinė Vėjūnė V. už  veiklas projekte „Muzika suartina“, empatiškumą ir pilietiškumą, 8c kl. mokinė  Dileta P.  už  toleranciją, atsakingumą ir gebėjimą spręsti problemas ir 8d kl. mokinys Karolis P. už atsakingą veiklą klasėje ir mokykloje. O kad šventė buvo graži, dėkojame renginio organizatoriams, šokėjams, muzikantams, dainininkams bei juos paruošusiems mokytojams.

Mokytoja L.Dargužienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.