Saugaus elgesio internete taisyklės
 
Kaip mokysimės nuotoliniu būdu?
 
 
Kaip prisijungti prie mokymosi aplinkų?
 
 
ZOOM instrukcija mokiniui naudojant kompiuterį
 
 
Švietimo pagalbos specialistai
 
 
 
 
 

apr

 

Pateikiame mokyklos skaitmeninių technologijų administratoriaus Andriaus Simonaičio tel. Nr.8 640 49491

Dėl Tamo prisijungimų kreipkitės į pavaduotoja ugdymui Loretą Valickienę tel. Nr. 8 630 07105