Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Gerbiami „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenės nariai

Nuoširdžiai dėkoju Jums 2019 m. parėmus progimnaziją pajamų mokesčio 2 proc. dalimi. Mokinių tėvų, mokyklos mokytojų bei darbuotojų ir rėmėjų pervesti 2 proc. nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 10067 eurus.

Progimnazijos tarybai pritarus už 2018 m. gautas lėšas buvo apdrausti mokiniai, skirtos lėšos mokinių skatinimui bei edukacinėms programoms vykdyti, apdovanojimams („Saulės“ statulėlėms ir „Sidabrinėms plunksnoms“), biuro popieriui, Metų knygai išleisti, paskolintos lėšos Erasmus+ projektui „Žaidimas kaip mokymosi metodas“ vykdyti.

Kviečiame visus ir šiais metais pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu kuris numato galimybę nuo gautų pajamų 1,20 proc. skirti ir mūsų progimnazijai.

VMI informavo, kad atsižvelgė į paramos gavėjų prašymą ir priėmė sprendimą suteikti pereinamąjį dviejų metų laikotarpį per kurį paramą, nuo sumokėto gyventojo pajamų mokesčio, galima teikti ne tik e. būdu, bet ir užpildant popierinę formą.

 

Kaip tai padaryti?

  1. 1. Užpildyti prašymo formą FRO-512 (04 versija), kurią mokiniai parneš iš klasės vadovų.
  2. 2. Prašymą galite pildyti ir elektroniniu būdu pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema.

 

Kaip užpildyti prašymo formą FRO-512 (04versija)?

Didžiosiomis raidėmis įrašykite

1 laukelyje – savo asmens kodą,

2 laukelyje – telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje – VARDĄ,

3P laukelyje – PAVARDĘ,

4 laukelyje – ADRESĄ,

5 laukelyje – 2019,

6S laukelį pažymėkite ženklu X,

E1 laukelyje – skaičių 2,

E2 laukelyje – 290422430,

E3 laukelyje – pildyti nebūtina,

E4 laukelyje – 1,20,

E5 laukelyje – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 m. laikotarpiui įrašykite 2023.

Apačioje pasirašykite ir didžiosiomis raidėmis parašykite savo VARDĄ IR PAVARDĘ.

Pagarbiai progimnazijos direktorius

Algirdas Gedeikis

 Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams Forma FRO-0512 (04 versija)

 Elektroninio deklaravimo sistema

 

Pagarbiai progimnazijos direktorius

Algirdas Gedeikis

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.