Gerbiami „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenės nariai

   Nuoširdžiai dėkoju Jums 2018 m. parėmus progimnaziją pajamų mokesčio 2 proc. dalimi. Mokinių tėvų, mokyklos mokytojų bei darbuotojų ir rėmėjų pervesti 2 proc. nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 9480,32 eurus.

   Progimnazijos tarybai pritarus už 2017 m. gautas lėšas buvo nupirkta kepimo krosnis, įsigyta atributika bei konstruktorių rinkinys, skirtos lėšos mokinių skatinimui bei edukacinėms programoms vykdyti, apdovanojimams („Saulės“ statulėlėms ir „Sidabrinėms plunksnoms“), biuro popieriui, paskolintos lėšos „Žalioji Europa“ vykdyti.

   Kviečiame visus ir šiais metais pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu kuris numato galimybę nuo gautų pajamų 2 proc. skirti ir mūsų progimnazijai.

 

Kaip tai padaryti?

  1. 1. Užpildyti prašymo formą FRO-512 (04 versija), kurią mokiniai parneš iš klasės vadovų.
  2. 2. Prašymą galite pildyti ir elektroniniu būdu pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema.

 

Kaip užpildyti prašymo formą FRO-512 (04 versija)?

Didžiosiomis raidėmis įrašykite

1 laukelyje – savo asmens kodą,

2 laukelyje – telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje – VARDĄ,

3P laukelyje – PAVARDĘ,

4 laukelyje – ADRESĄ,

5 laukelyje – 2018,

6S laukelį pažymėkite ženklu X,

E1 laukelyje – skaičių 2,

E2 laukelyje – 290422430,

E3 laukelyje – pildyti nebūtina,

E4 laukelyje – 2.00,

E5 laukelyje – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 m. laikotarpiui įrašykite 2022.

Apačioje pasirašykite ir didžiosiomis raidėmis parašykite savo VARDĄ IR PAVARDĘ.

 Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams Forma FRO-0512 (04 versija)

 Elektroninio deklaravimo sistema

 

Pagarbiai progimnazijos direktorius

Algirdas Gedeikis