Gerbiami „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenės nariai, 

 

   Nuoširdžiai dėkoju Jums, 2017 metais parėmusiems progimnaziją pajamų mokesčio 2 proc. dalimi. Mokinių tėvų, mokyklos mokytojų bei rėmėjų pervesti 2 proc. nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 9054,86 eurus.
Progimnazijos tarybai pritarus už 2016 metais gautas lėšas buvo įrengtas alpinariumas, nupirkta viryklė ir pufai, skirtos lėšos apdovanojimams („Saulės“ statulėlėms ir „Sidabrinėms plunksnoms“), užsakyti žurnalai mokiniams, išleista mokyklos Metų knyga.
Išsami informacija yra pateikta kiekvienai klasei.
Kviečiame visus ir šiais metais pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kuris numato galimybę nuo gautų pajamų 2 proc. skirti ir mūsų mokyklai.


Kaip tai padaryti?
1. Užpildyti prašymo formą FR0512 (03 versija), kurią mokiniai Jums parneš iš klasės vadovų.
2. Prašymą galite pildyti ir elektroniniu būdu, pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema.


Kaip užpildyti prašymo formą FR0512 (03 versija)?
Didžiosiomis raidėmis įrašykite 1 laukelyje – savo asmens kodą, 2 laukelyje – telefono kodą ir numerį, 3V laukelyje – vardą, 3P laukelyje – pavardę, 4 laukelyje – adresą, 5 laukelyje – 2017, 6S laukelį pažymėkite ženklu X, E1 laukelyje – skaičių 2, E2 laukelyje – 290422430, E3 laukelyje – pildyti nebūtina, E4 laukelyje – 2,00, E5 laukelyje – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 metų laikotarpiui, įrašykite 2021.
Apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą ir pavardę.

Pagarbiai progimnazijos direktorius Algirdas Gedeikis