Mokytojai ir pagalbos mokiniui
specialistai

Mokytojai 2018 2019

 

Mokykloje dirba 63 pedagogai:
38 mokytojai metodininkai
15 vyresniųjų mokytojų
5 mokytojai
2 mokytojai ekspertai

10 pagalbos mokiniui specialistų:
2 socialiniai pedagogai
1 specialusis pedagogas
2 logopedai
2 mokytojo padėjėjai
1 psichologas
1psichologas asistentas
Pailgintos darbo dienos grupės mokytojas

Daugiau apie mokytojus skaitykite čia: