Pagalba  paukšteliams

rasinelis1

   2a klasėje,  pasaulio pažinimo pamokos metu, kalbėjome apie paukštelių rūpesčius žiemą. Mokiniai pasakojo, kad daugelis jų padeda mažiesiems giesmininkams. Pijus B.,  padedant seneliui, padarė lesyklėlę ir nuolat beria trupinėlius. O Matas D. lesyklėlės stogą nudažė Lietuvos vėliavos spalvomis. Vaineta S. pasakojo, kaip paukšteliai, neradę lesyklėlėje trupinėlių ar grūdelių, snapeliu beldžia į langą!

                                                                                           Mokytoja Danguolė Bajorienė

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg