Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Tradicinė Kovo 11-osios šventė


   Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijoje puoselėjamos prasmingos tradicijos.
Viena jų - Kovo 11-osios proga įteikiami Sidabrinės plunksnos ženkleliai 5-8 klasių mokiniams, kurie yra visuomeniški, pilietiški, aktyviai dalyvauja progimnazijos ir miesto renginiuose, įvairių organizacijų veikloje, šoka, dainuoja meno kolektyvuose, kuria garsina mokyklos vardą mieste bei šalyje.
   ‚,Sidabrinės plunksnos“ ženklelio apdovanojimai buvo įsteigti 2008 m.. Apdovanojimą sudaro „Sidabrinės plunksnos“ ženklelis ir diplomas. Jau 195 šaunūs „Saulėtekio“ mokiniai segi šį ženklelį.
Šiais metais dėl COVID-19 pandemijos šventė vyko nuotoliniu būdu.


2021 m. „Sidabrinės plunksnos“ ženkleliu ir diplomu apdovanoti:


5a kl. mokinys Ridas M. - už lyderystę ir aktyvią sportinę veiklą;
5b kl. mokinė Smiltė Č. - už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą;
5c kl. mokinė Enrika R. - už žmogiškųjų vertybių puoselėjimą;
5d kl. mokinė Goda K. - už pozityvią lyderystę ir įkvepiantį pavyzdį klasėje;
6a kl. mokinė Deimantė M. - už pareigingumą ir pasiekimus moksle;
6b kl. mokinė Gabrielė J. - už visuomeniškumą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, pilietiškumą;
6c kl. mokinė Marija B. - už aktyvią visuomeninę veiklą, labai gerą mokymąsi;
7a kl. mokinys Benediktas P. - už visuomeniškumą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, pilietiškumą;
7b kl. mokinė Melita V. - už visuomeniškumą, pilietiškumą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą;
7c kl. mokinė Vita U. - už visuomeniškumą. žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, progimnazijos įvaizdžio mieste kūrimą;
7d kl. mokinė Rimantė A. - už iniciatyvumą, pilietiškumą, aktyvią veiklą klasės gyvenime;
8a kl. mokinys Jokūbas G. - už toleranciją, draugiškumą, gerą mokymąsi;
8b kl. mokinė Jogailė K. - už visuomeniškumą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, pilietiškumą;
8c kl. mokinė Neda T. - už atsakingą įsipareigojimų vykdymą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, tvirtą pilietinę poziciją;
8c kl. mokinė Ugnė L. - už visuomeniškumą, progimnazijos įvaizdžio mieste kūrimą, pilietiškumą, aktyvią veiklą mokyklos gyvenime.


Sveikiname!!!


Mokinių parlamento pirmininkė Ugnė Lukoševičiūtė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.