PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2021-2022 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 1. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, programos koordinatorė;
 2. Algirdas Gedeikis, direktorius, narys;
 3. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 5. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Liepa Kriščiūnaitė, 5a kl. mokinė, narė;
 12. Ugnė Ruževičiūtė, 5a kl. mokinė, narė;
 13. Matas Breimelis, 5b kl. mokinys, narys;
 14. Ąžuolas Pijus Ileikis, 6a kl. mokinys, narys;
 15. Smiltė Čičelytė, 6b kl. mokinė, narė;
 16. Jokūbas Čeponis, 6c kl. mokinys, narys;
 17. Austėja Norbutaitė, 7a kl. mokinė, narė;
 18. Austėja Kaškelytė, 8a kl. mokinė, narė;
 19. Ugnė Zamžickaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 20. Kamilė Burbaitė, 8b kl. mokinė, narė;
 21. Augustas Pažemys, 8c kl. mokinys, narys;
 22. Justė Pudrigailaitė, mokytojo padėjėja, narė;
 23. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 24. Audronė Bagdanskienė, miesto Švietimo skyriaus atstovė, narė;
 25. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.