Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

2015 m. III-as ketvirtis

Eil.

Nr.

 

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2014 m.

Vidutinis arba nustatytas darbo užmokestis

2014 m.

Eur

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2015 m.

Vidutinis darbo užmokestis

2015 m. III-ias ketvirtis

Eur

1. Direktorius II-a kategorija 1 neskelbiama 1 neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-a kategorija 2 1196 2 1202
3. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1/0,5 501 1/0,5 503
4. Socialinė pedagogė 1 neskelbiama 1 neskelbiama
5. Psichologas 2/1 530 2/1 635
6. Logopedas metodininkas 1/0,5 333 1/0,5 335
7. Logopedas 1/0,5 252 1/0,5 253
8. Specialioji pedagogė 1 neskelbiama 1 neskelbiama
9. Bibliotekos vedėja 1 neskelbiama 1 neskelbiama
10. Bibliotekininkė 1 neskelbiama 1 neskelbiama
11. Koncertmeisteris 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
12. PDDG auklėtoja 1/0,75 neskelbiama 1/0,75 neskelbiama
13. Direktoriaus pavaduotojas adm. ir ūkio reikalams 1 neskelbiama 1 neskelbiama
14. Vyr. buhalterė 1 neskelbiama 1 neskelbiama
15. Buhalterė 1 neskelbiama 1 neskelbiama
16. Buhalterė-ekonomistė 1/0,5 neskelbiama 1 neskelbiama
17. Inžinierius-programuotojas 1 neskelbiama 1 neskelbiama
18. Kompiuterių priežiūrosinžinierius 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
19. Raštinės vedėja 1 neskelbiama 1 neskelbiama
20. Kasininkė 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
21. Sekretorė 1/0,5 neskelbiama 1/0,5 neskelbiama
22. Darbininkai (pastatų priežiūros darbininkai, elektrikas, rūbininkai, kiemsargiai, valytojai, budėtojai) 18/17,15 MMA MMA
23. Naktinis sargas 2 370 2 394
24. Kvalifikuotas mokytojas 7/3,77 404 7/3,77 412
25. Vyr. mokytojas 16/18,92 460 15/11,15 455
26. Metodininkas 43/43,56 495 42/51,32 496
27. Ekspertas (nepilnas etatas) 1/0,20 112 1/0,2 113
28. Mokytojo padėjėjas 2/1 315 2/1 332

Pastaba: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual life and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a highly complicated matter. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all heartiness difficulties.

Copyright © 2017 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.