Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

2017 m. III-as ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2016 m.

 

Vidutinis arba nustatytas darbo užmokestis

2016 m.

Eur

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2017 m.

Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. III-ias ketvirtis

Eur

1.

Direktorius II-a kategorija

1

neskelbiama

1

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-a kategorija

2

1212

2

1340

3.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1/0,5

563

1/0,5

626

4.

Socialinė pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

5.

Psichologas

2/1

656

2/1

669

6.

Logopedas metodininkas

1/0,5

346

1/0,5

353

7.

Logopedas

1/0,75

452

1/0,5

461

8.

Specialioji pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

9.

Bibliotekos vedėja

1

neskelbiama

1

neskelbiama

10.

Bibliotekininkė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

11.

Karjeros ugdymo specialistė

1/0,5

neskelbiama

1/0,5

neskelbiama

12.

PDDG auklėtoja

 1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

13.

Direktoriaus pavaduotojas adm. ir ūkio reikalams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

14.

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

17.

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

neskelbiama

1

neskelbiama

18.

Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas

1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

19.

Raštinės administratorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

20.

Elektrikas

1/0,5

190

1/0,5

200

22.

Darbininkai (pastatų priežiūros darbininkai,  rūbininkai, kiemsargiai, valytojai, budėtojai)

18/17,15

MMA

 

MMA

23.

Naktinis sargas

2

478

2

494

24.

Kvalifikuotas mokytojas

3/5,95

598

3/5,98

607

25.

Vyr. mokytojas

12/17,07

676

11/16,27

691

26.

Metodininkas

35/47,58

732

36/52,83

            745

27.

Ekspertas

2/2,14

811

2/2,15

851

28.

Mokytojo padėjėjas

2/1

399

2/1

420

Pastaba: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Copyright © 2019 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 stressfreeclean.com . Miniature painting service