Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

Sveikiname mokinių parlamentą

Parlamentas 2021

  Sveikiname mūsų progimnazijos mokinių parlamentą užėmus trečią vietą LMS Panevėžio MSIC vykdytame Panevėžio miesto ir rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių savivaldų 2020-2021 m.m. konkurse „Geriausia mokinių savivalda“.

Linkime sėkmės ir šiais mokslo metais!


Sveikiname, mokinių parlamento pirmininke išrinkta 7a kl. mokinė Austėja Norbutaitė, pavaduotoja 7c kl. mokinė Marija Bielskytė, sekretore 8b kl.mokinė Emilija Stašiūnaitė.


Linkime sėkmės!


Į naująjį mokinių palamentą išrinkti:

  1. Deividas Dyponas, 5a kl.;
  2. Jorė Jonušaitė, 5b kl.;
  3. Milda Visackaitė, 6c kl.;
  4. Kostas Samochinas, 6b kl.;
  5. Austėja Norbutaitė, 7a kl.;
  6. Viltė Poviliūnaitė, 7a kl.;
  7. Marija Bielskytė, 7c kl.;
  8. Rugilė Baranauskaitė, 8a kl.;
  9. Emilija Stašiūnaitė, 8b kl.

Sveikiname naująjį mokinių parlamentą !


Mokiniai išrinko Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių parlamentą

parlamentas 2019

      2019 m. rugsėjo 27 dieną 5–8 klasių mokiniai išrinko mokyklos  mokinių savivaldos instituciją – mokinių  parlamentą. Mokiniai pasinaudojo savo teise ir išrinko atstovus, kurie  priims mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, spręs aktualius klausimus, organizuos mokinių veiklą mokykloje.

   Į mokyklos mokinių parlamentą išrinkti: Urtė Burkauskaitė (5a),  Pijus Šukys (5c),  Rugilė Baranausklaitė (6a), Mėja Reingardtaitė (6d), Justina Jonušaitė (7a), Ugnė Lukoševičiūtė (7c),  Saulė  Monkeliūnaitė (7b),  Neilas Motekaitis ( 8c) ir Rokas Daugėla (8d). Ugnė Lukoševičiūtė (7c) išrinkta mokinių parlamento pirmininke.  Į mokyklos tarybą deleguota Rugilė Baranauskaitė (6a), Justina Jonušaitė (7a) ir Ugnė Lukoševičiūtė (7c).

 


Mokinių savivalda 

Parlamentas

   Spalio 11 dieną susitiko 8-ų, 7b ir 7d klasių atstovai, klasių auklėtojai, mokyklos administracija, mokytojai ir mokinių parlamento nariai tam, kad padiskutuotų, aptartų mokyklai aktualias temas, pasidžiaugtų savo klasės laimėjimais ar pasipasakotų, ko išmoko iš nesėkmių per rugsėjo mėnesį. Buvo kalbama apie klasių savivaldos rinkimus, budėjimą mokykloje, etikos kodeksą bei lapkričio mėnesį planuojamą diskusiją dėl namų darbų. 5-os, 6-os ir dvi 7-os klasės taip pat susitiko, tik spalio 18 dieną. Tikimės, jog šie susitikimai išmokė mokinius ko nors naujo arba paskatino juos daugiau veikti, atstovaujant savo klasėms.

Mokinių parlamento pirmininkas
Ąžuolas Šiukščius

 


Demokratijos mokymosi pamoka 

 

 


   Spalio 3 dieną mokykloje vyko visuotiniai 5-8 klasių mokinių mokinių rinkimai į mokinių savivaldos instituciją - Mokinių parlamentą.
Rinkimų organizavimo grupei vadovaujant parlamento rinkimuose dalyvavo 67 procentai visų rinkėjų.
Mokinių parlamento nariais išrinkti :
Melita Morkūnaitė, 5c klasės mokinė ,
Saulė Monkeliūnaitė, 6b klasės mokinė,
Ieva Valiulytė,6c klasės mokinė,
Brigita Čiukšytė, 7c klasės mokinė,
Samanta Kirsnytė, 7d klasės mokinė.

Miglė Snicerytė, rinkimų komisijos pirmininkė


„Įgyvendinam įdėją“

   Spalio 26d. mokykloje vyko akcija „Įgyvendinam įdėją“, kurios metu vaikai pardavinėjo pyragus, o už surinktus pinigus buvo nupirktas nemokamas internetas, kuris veiks pertraukų metu. Taip buvo įgyvendinta parlamento narės Austynos Miežinytės nemokamo interneto įdėja.
       Klasės aktyviai dalyvavo akcijoje, iš viso buvo surinktas apie 177 eurus.

Dėkojame visoms klasėms už dalyvavimą ir pagalbą įgyvendindinant įdėja.

 


2017-2018 m.m progimnazijos mokinių parlamentas

parlamentas


   Progimnazijos mokinių parlamentas – aukščiausia progimnazijos mokinių savivaldos institucija. Šį rudenį naujus parlamento narius rinko 5-8 klasių mokiniai. Parlamentą sudaro 9 mokiniai. Jie buvo išrinkti slaptu balsavimu. Progimnazijos mokinių parlamentas ugdo mokinių kūrybingumą, pareigingumą, atsakingumą ir iniciatyvumą. Šių 2017-2018 m. mokinių parlamentą sudaro:


1. Trėja Skrupskytė (5b kl.)
2. Viltė Stasiškytė (6a kl.)
3. Pijus Turleckas (6d kl.)
4. Ąžuolas Šiukščius (7b kl.)
5. Austyna Miežinytė (7b kl.)
6. Miglė Snicerytė (7c kl.)
7. Ignė Kielaitė (8a kl.)
8. Goda Mickevičiūtė (8b kl.)
9. Austėja Jurevičiūtė (8b kl.)


   Mokinių parlamento pirmininkas – Ąžuolas Šiukščius, pirmininko pavaduotoja – Miglė Snicerytė, atstovė spaudai –Ignė Kielaitė. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje. Mokinių parlamento ir klasių seniūnų susirinkimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį po trijų pamokų.

Rekomenduojami kūriniai 5-6 klasių mokiniams

I. Vaikystės patirtys
V. Krėvė „Antanuko rytas“.
J. Biliūnas „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.
Šatrijos Ragana „Vyšnios“.
A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“.
P. Cvirka „Vaikų karas“.
S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.
B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“.
G. Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
V. Palčinskaitė „Andrius“.
K. Saja „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“.

 

II. Kasdienė išmintis
M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
Ezopas „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.
K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.
J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.

 

III. Nesenstanti pasakų išmonė
„Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“
J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.
O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.
J. Degutytė „Šaltinėlis“.
V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.
O. Vaildas „Laimingasis princas“.

 

IV. Nuotykiai brandina ir suburia draugus
G. Morkūnas „Grįžimo istorija“.
K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
V. V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“.
V. Dautartas „Žydrieji jungos“.
R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.
R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“.
Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“.
R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.
M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.
A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“.

 

V. Vaizduotės galia
G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.
C. S. Levisas(C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“.
F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.
K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
J. Korčakas„Karalius Motiejukas Pirmasis“.
S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“.

 

VI. Sakmės ir mitai apie pasaulio ir tėvynės kilmę
„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“, „Žemės atmintis“.
J. Tumas-Vaižgantas „Vilniaus pilies pasaka“.
„Vilniaus padavimai“.
A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.
Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.
A. Ramonas „Vilniaus legendos“.
R. G. Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“.

 

VII. Žmogus tautoje: kalba, literatūra, kultūra
V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“.
K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.
Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.
P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

 

VIII. Gyvenimo išbandymai
E. H. Porter „Poliana“.
L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.
J. Spyri „Heida“.
K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.
E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.
F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.
B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys“.

Parengta pagal BUP

 Rekomenduojami kūriniai 7-8 klasių mokiniamsI. Jaunas žmogus ieško gyvenimo prasmės
M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.
M. Lukšienė „Dinoraštis“ (ištraukos).
A. Liobytė „Sunki mama“.
J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.
G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.
V. Žilinskaitė „Kintas“.
K. Saja „Septyni miegantys broliai“.
V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.
S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.
L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.
H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.
R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas“.
O. Lutsas „Pavasaris“.
V. Železnikovas „Baidyklė“.
S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.
K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“.
M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.

 

II. Tautosakos ir tradicijų tęstinumas
V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas – dainos, pasaka (iš CD V. Povilionienė, P. Vyšniauskas „Mažiems ir dideliems“, 2008).
Postfolkloras – „Kūlgrinda“ (iš CD „Giesmės Saulei“, 2007, „Giesmės Žemynai“, 2013),folkrokas – „Atalyja“(iš CD „Močia“, 2004),„Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD „Broliai“, 2010).
Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų pasisakymai (V. Povilionienė, „Atalyja“, A. Smilgevičiūtė). „Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“. „Atalyja“ lyderius kalbina J. Šorys arba kitas aktualus interviu.
A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“.
V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).

 

III. Laisvės gynimas
Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo“.
A. Vištelis „Maršas Lietuvos“.
Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“.
Just. Marcinkevičius „Laisvė“.
M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis).

 

IV. Kelionės atveria akiračius
A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.
P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).
K. Boruta „Šiaurės kelionės“.
J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.
„Misija: Sibiras“ (dienoraščiai).
J. Žilinskas „Mano Vilnius mano“.
D. Defo „Robinzonas Kruzas“.
Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“.

 

V. Jausmų galia
J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.
O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
M. Morpurgo „Karo žirgas“.
Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
A. D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“.

 

VI. Gyvoji atmintis
A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“.
J. I. Kraševskis „Kunigas“.
P. Tarasenka „Pabėgimas“.
G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“.
V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.
A. Diuma „Trys muškietininkai“.
E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.

 

VII. Jaunuoliai ribinėse situacijose
A. Škėma „Saulėtos dienos“.
V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“.
G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
I. Meras „Geltonas lopas“.
A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.
S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“.
R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.
G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
B. Radzevičius „Žmogus sniege“.
D. Terakovska (Terakowska)„Ten, kur krinta angelai“.

 

VIII. Juoko prasmė
V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“.
J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
R. Černiauskas „Miestelio istorijos“.
G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.
T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.
R. Gary „Aušros pažadas“.
Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“.


Parengta pagal BUP 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual breath and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a highly complicated problem. More data about this problem available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Ruduo – vienas iš keturių metų laikų vidutinio klimato zonose. Yra tarp vasaros ir žiemos.

Meteorologiniu požiūriu, Šiaurės pusrutulyje rudeniu laikomi rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiai. Astronomiškai ruduo prasideda apie rugsėjo 23 d. ir baigiasi gruodžio 21book

 

 d.

Airių kalendorius, kuriame dar vis naudojamas keltiškasis ciklas, ruduo apima rugpjūtį, rugsėjį ir spalį. Tuo tarpu kinų astronomijoje ruduo prasideda apie rugpjūčio 7 d. Nemažai senovės civilizacijų metus skaičiavo nuo rudens.

2006 m. ruduo buvo šilčiausias per 500 metų, tai siejama su visuotiniu atšilimu.

Ruduo kultūroje[taisyti | redaguoti kodą]

Žymus vokiečių poetas Rainer'is Maria Rilke aprašo rudenį vienoje jo garsių poemų Herbsttag („Rudens diena“).

Kristijono Donelaičio „Metuose“ rudeniui yra paskirta dalis „Rudens gėrybės“, kurioje jaučiama nostalgija.

JAV kultūroje rudenį daug kas sieja su švente Halloween, tuo tarpu Lietuvoje – su Vėlinėmis.

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual being and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a so complicated matter. More data about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.