Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos mokinių savivalda

DSC 2500 (2)


   Mokyklos mokinių savivaldą sudaro klasės savivaldos atstovai bei mokyklos mokinių parlamento nariai. Mokinių parlamentas deleguoja 3 mokinius į Mokyklos tarybą.

Klasės savivaldą renka klasės mokiniai:

 • klasių seniūnus ir jo pavaduotojus,
 • mokinių Etikos kodekso vykdymą stebinčius mokinius,
 • klasės kultūrinės veiklos organizatorius,
 • socialinės veiklos organizatorius,
 • mokinį, atsakingą už mokinių lankomumo fiksavimą,
 • klasės atstovus spaudai, laikraščio „Atžalynas“ leidėjus,
 • kitas klasei svarbias funkcijas atliekančius mokinius.

2016-2017 mokslo metų Mokinių parlamentas- mokinių atstovų grupė, kurią demokratiškai išrinko 5-8 klasių mokiniai.


Mokinių parlamento tikslai:

 • gerinti mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius,
 • vykdyti aktyvią mokinių veiklą,
 • siekti įdomesnės mokymosi veiklos,
 • atstovauti mokinių interesams Mokyklos taryboje.

   Nuo 2014 m. „Saulėtekio“ progimnazijos parlamentas yra Lietuvos moksleivių sąjungos narys, tad nuolatinę pagalbą ir paramą mokyklos savivaldai teikia Panevėžio miesto mokinių savivaldų informavimo centras. 

Progimnazijos mokinių parlamentą sudaro:

 • Samanta Kirsnytė, 5d klasės mokinė,
 • Beatričė Daugirdaitė, 6b klasės mokinė,
 • Miglė Snicerytė, 6c klasės mokinė,
 • Gustė Šimkevičiūtė, 7a klasės mokinė,
 • Liepa Turleckaitė, 7c klasės mokinė,
 • Simonas Melaika, 8a klasės mokinys,
 • Augustė Melaikaitė, 8a klasės mokinys,
 • Mantas Telišauskas, 8c klasės mokinys,
 • Fausta Didžgalvytė, 8c klasės mokinė.
 • Mokinių parlamentui vadovauja pirmininkas Mantas Telišauskas.


Mokinių parlamentas

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all when. What about sexual breath and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a extremely complicated matter. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Rekomenduojami kūriniai 5-6 klasių mokiniams

I. Vaikystės patirtys
V. Krėvė „Antanuko rytas“.
J. Biliūnas „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.
Šatrijos Ragana „Vyšnios“.
A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“.
P. Cvirka „Vaikų karas“.
S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.
B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“.
G. Morkūnas „Vasara su katšuniu“.
V. Palčinskaitė „Andrius“.
K. Saja „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“.

 

II. Kasdienė išmintis
M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).
Ezopas „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.
K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.
J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).
R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.

 

III. Nesenstanti pasakų išmonė
„Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“
J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).
S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.
O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.
J. Degutytė „Šaltinėlis“.
V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.
O. Vaildas „Laimingasis princas“.

 

IV. Nuotykiai brandina ir suburia draugus
G. Morkūnas „Grįžimo istorija“.
K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.
V. V. Landsbergis „Rudnosiuko istorijos“.
V. Dautartas „Žydrieji jungos“.
R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.
R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“.
Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“.
R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.
M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.
A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“.

 

V. Vaizduotės galia
G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“.
L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.
C. S. Levisas(C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.
L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.
A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“.
F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.
K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.
N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.
J. Korčakas„Karalius Motiejukas Pirmasis“.
S. Lagerliof „Stebuklingosios Nilso kelionės“.

 

VI. Sakmės ir mitai apie pasaulio ir tėvynės kilmę
„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“, „Žemės atmintis“.
J. Tumas-Vaižgantas „Vilniaus pilies pasaka“.
„Vilniaus padavimai“.
A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.
Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.
A. Ramonas „Vilniaus legendos“.
R. G. Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“.

 

VII. Žmogus tautoje: kalba, literatūra, kultūra
V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“.
K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).
Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).
J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.
Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.
Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.
P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

 

VIII. Gyvenimo išbandymai
E. H. Porter „Poliana“.
L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.
D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.
J. Spyri „Heida“.
K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.
E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.
F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.
B. Vilimaitė „Užpustytas traukinys“.

Parengta pagal BUP

 Rekomenduojami kūriniai 7-8 klasių mokiniamsI. Jaunas žmogus ieško gyvenimo prasmės
M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.
M. Lukšienė „Dinoraštis“ (ištraukos).
A. Liobytė „Sunki mama“.
J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.
G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.
V. Žilinskaitė „Kintas“.
K. Saja „Septyni miegantys broliai“.
V. Juknaitė „Ugniaspalvė lapė“.
S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.
L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.
H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.
R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas“.
O. Lutsas „Pavasaris“.
V. Železnikovas „Baidyklė“.
S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.
K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“.
M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.

 

II. Tautosakos ir tradicijų tęstinumas
V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas – dainos, pasaka (iš CD V. Povilionienė, P. Vyšniauskas „Mažiems ir dideliems“, 2008).
Postfolkloras – „Kūlgrinda“ (iš CD „Giesmės Saulei“, 2007, „Giesmės Žemynai“, 2013),folkrokas – „Atalyja“(iš CD „Močia“, 2004),„Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD „Broliai“, 2010).
Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų pasisakymai (V. Povilionienė, „Atalyja“, A. Smilgevičiūtė). „Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“. „Atalyja“ lyderius kalbina J. Šorys arba kitas aktualus interviu.
A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“.
V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).

 

III. Laisvės gynimas
Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo“.
A. Vištelis „Maršas Lietuvos“.
Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“.
Just. Marcinkevičius „Laisvė“.
M. Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis).

 

IV. Kelionės atveria akiračius
A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.
P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).
K. Boruta „Šiaurės kelionės“.
J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.
„Misija: Sibiras“ (dienoraščiai).
J. Žilinskas „Mano Vilnius mano“.
D. Defo „Robinzonas Kruzas“.
Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“.
J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“.

 

V. Jausmų galia
J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.
O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.
M. Morpurgo „Karo žirgas“.
Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.
A. D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“.

 

VI. Gyvoji atmintis
A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“.
J. I. Kraševskis „Kunigas“.
P. Tarasenka „Pabėgimas“.
G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“.
V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.
A. Diuma „Trys muškietininkai“.
E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.

 

VII. Jaunuoliai ribinėse situacijose
A. Škėma „Saulėtos dienos“.
V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“.
G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.
R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“.
I. Meras „Geltonas lopas“.
A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.
S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“.
R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.
G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.
B. Radzevičius „Žmogus sniege“.
D. Terakovska (Terakowska)„Ten, kur krinta angelai“.

 

VIII. Juoko prasmė
V. Žilinskaitė „Miškas rudenį“.
J. Erlicko pasirinkti kūriniai.
R. Černiauskas „Miestelio istorijos“.
G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.
T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.
R. Gary „Aušros pažadas“.
Dž. Kriusas „Mano proseneliai, herojai ir aš“.


Parengta pagal BUP 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual breath and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a highly complicated problem. More data about this problem available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Ruduo – vienas iš keturių metų laikų vidutinio klimato zonose. Yra tarp vasaros ir žiemos.

Meteorologiniu požiūriu, Šiaurės pusrutulyje rudeniu laikomi rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiai. Astronomiškai ruduo prasideda apie rugsėjo 23 d. ir baigiasi gruodžio 21book

 

 d.

Airių kalendorius, kuriame dar vis naudojamas keltiškasis ciklas, ruduo apima rugpjūtį, rugsėjį ir spalį. Tuo tarpu kinų astronomijoje ruduo prasideda apie rugpjūčio 7 d. Nemažai senovės civilizacijų metus skaičiavo nuo rudens.

2006 m. ruduo buvo šilčiausias per 500 metų, tai siejama su visuotiniu atšilimu.

Ruduo kultūroje[taisyti | redaguoti kodą]

Žymus vokiečių poetas Rainer'is Maria Rilke aprašo rudenį vienoje jo garsių poemų Herbsttag („Rudens diena“).

Kristijono Donelaičio „Metuose“ rudeniui yra paskirta dalis „Rudens gėrybės“, kurioje jaučiama nostalgija.

JAV kultūroje rudenį daug kas sieja su švente Halloween, tuo tarpu Lietuvoje – su Vėlinėmis.

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all season. What about sexual being and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a so complicated matter. More data about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual soundness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.

Copyright © 2017 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.