Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

8b Profesinio rengimo centre

Aštuntokai vis dažniau susimąsto apie ateities planus. Baigiasi vienas mokymosi etapas: greit mūsų progimnazistai savo rankose  laikys aštuonių klasių baigimo pažymėjimus ir nuo ateinančio rudens lankys kitas mokyklas. Ką pasirinkti, kad būtų galima geriausiai išnaudoti galimybes, lavinti talentus? Ar mokslus tęsti kurioje nors miesto gimnazijoje, ar profesinėje mokykloje? Tai klausimai, į kuriuos ieškodami atsakymų 8b klasės mokiniai stengiasi susipažinti su įvairiomis profesijomis. Praeitą savaitę, lapkričio 26 popietę, jie apsilankė Panevėžio profesinio rengimo centre (Pilėnų g. 35), turėdami  aiškų tikslą: kuo daugiau sužinoti apie kosmetologo profesiją. Mokiniai buvo supažindinti su minėta specialybe labai išsamiai. Buvo aptartos charakterio savybės, būtinos geram kosmetologui, papasakota ir apie darbo specifiką, įrangą, įvairius prietaisus, ir apie mokymosi galimybes, studijų trukmę. Paskaitos pabaigoje buvo atsakyta į visus mokinių klausimus apie kosmetologo specialybę ir aštuntokai, padėkoję lektorei,  linksmai dalindamiesi įspūdžiais patraukė namo.                                                                                                   8b kl. vadovė V.  Lizdenienė

Sporto  sveikatingumo diena

Gegužės  28 diena „Saulėtekio“ progimnazijoje vyko sporto sveikatingumo diena.

 

Respublikinės kompiuterinės kalbos viktorinos dalyviai


Kovo 13 dieną dvi trečiokų komandos, lydimos logopedžių Vilijos ir Miglės, keliavo į „Šaltinio“ progimnaziją lietuvių kalbos žiniomis ir greitu bei sumaniu kompiuterio valdymu įveikti „Vyturio“ ir„Šaltinio“ progimnazijų keturių komandų.

Nesvarbu, kas buvo pirmas ar paskutinis, kam sekėsi, kam nelabai. Juk svarbiausia, bendravimo džiugesys, iššūkiai, pastangos laimėti ir komandos vienybė. Visi darniai plušėjo, suko galvas atlikdami paprastas, kasdieniškas ir neprastas, netikėtas užduotis: atrasti naujus žodžius, „išpinti“sakinius, sudėlioti rišlų tekstą. Teko įsitikinti nepaprasta raidelių galia. Juk net vienintelei raidei pakitus, keičiasi žodis, prasmė, mintis.

Logopedės M.Vitkūnienė, V.Šiukščiuvienė

Nuo 2019-11-25 visus darbo tarybos įgaliojimus vykdo progimnazijos profesinė organizacija.

Piešinių paroda Parko bibliotekoje

Penktadienį, dailės mokytojai Danutei Kalendienei pasiūlius, nuėjome į Parko biblioteką. Čia buvo eksponuojami žiemiškai jaukūs piešiniai tema ,,Žiema žiema…“ Tai mūsų progimnazijos 5-8 klasių moksleivių piešiniai. Jie atlikti pasirinktomis priemonėmis (guašu, akvarele, tušu, kreidelėmis). Visi vaikai labia kūrybiškai atskleidė baltos pasakos ir artėjančių švenčių temą. Parodos autoriai: Milda Užusienytė (6d klasė), Ugnė Valatkevičiūtė (6b klasė), Nida Narkūnaitė (6b klasė), Neda Narkūnaitė (6b klasė), Ugnė Lukoševičiūtė (5c klasė), Justė Malinauskaitė (5c klasė), Gustė Šibailaitė (5a klasė), Gabija Janutytė (7a klasė), Aistė Ivanauskaitė (7a klasė), Austina Miežinytė (7b klasė), Modesta Čiukšytė (8a klasė), Austina Tamušėnaitė (8b klasė), Kristina Jarulytė (8b klasė).

Aplankykite parodą ir Jūs!

Ugnė V. ir Marija V. iš 6b klasės

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

Po pirmadieninio renginio „Auštant“ vyko ir daugiau renginių, skirtų Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

4a ir 4c klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kuri buvo skirta paminėti A.Lindgren 110-ąsias gimimo metines. Atidžiai išklausę pasakojimo apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą, jie atsakė į paruoštus klausimus, klausėsi ištraukos iš knygos „Mes Varnų saloje“, pasidalijo mintimis  apie tai, ką naujo sužinojo ir kodėl, jų manymu, A.Lindgren knygos yra tokios populiarios.

   Ištrauką iš šios knygos skaitė ir penktokai. Juos suintrigavo skyriaus ,,Viena diena – visas gyvenimas” pavadinimas. Mokiniai aiškinosi perkeltinę jo prasmę. Išklausę ištrauką, pasidalino mintimis, diskutavo.

O paskutinėmis savaitės dienomis 2-4 klasių mokiniai ieškojo „lobio“.  Klasės gavo pirato Ilgojo Džono Silverio laišką, kuriame buvo siūloma pasvarstyti, kas yra didžiausias turtas. O kad mokiniai įsitikintų patys, jie buvo pakviesti paieškoti lobio. Paieškos planą piratas nurodė laiške. Taigi, kas mažesnėmis, kas didesnėmis grupelėmis, o kas ir visa  klase keliavo ieškoti lobio.

   Ir planas juos atvedė į biblioteką. Čia, lobių skrynioje, kurią padarė Vaizduojamojo meno būrelio kūrėjai (mokyt.J.Drąsutytė), mokiniai rado pirato paliktą pergamentą, kuriame pripažįstama, jog knyga – didžiausias žmonijos turtas ir užsiminta, kad čia pas mus, Lietuvoje, jau vyksta Metų knygos rinkimai, kurių metu iš pateiktų vertingų knygų yra išrenkama populiariausia. Ilgasis Džonas Silveris ragino nebūti abejingiems, skaityti siūlomas knygas ir dalyvauti rinkimuose, o kad žinotų, kokios knygos įtrauktos į vaikiškų knygų penketuką, klasėms buvo įteikti plakatai su spalvinga informacija. Mokiniai tikrai susidomėję ieškojo lobio. Žibančios akys rodė, kad jiems buvo smagu.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė baigėsi, bet startuoja Metų knygos rinkimai. Tikimės, kad mokiniai aktyviai įsitrauks į įvairias veiklas, kartu skaitys knygas, diskutuos ir pajus skaitymo džiaugsmą.

                                                                                                                                             Bibliotekos vedėja Laima

FILOSOFIJA:
Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D.Lokas).

VIZIJA:
Mokykla, kurioje kiekvienas gali būti savimi.

MISIJA:
Teikti pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimą saugioje, jaukioje, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpintoje aplinkoje, didelį dėmesį skiriant pilietiniam, socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui.


VERTYBĖS:
Pagarba,
Atsakomybė,
Draugiškumas,
Bendradarbiavimas,
Nuolatinis mokymasis.

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

2017 m. III-as ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2016 m.

 

Vidutinis arba nustatytas darbo užmokestis

2016 m.

Eur

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2017 m.

Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. III-ias ketvirtis

Eur

1.

Direktorius II-a kategorija

1

neskelbiama

1

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-a kategorija

2

1212

2

1340

3.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1/0,5

563

1/0,5

626

4.

Socialinė pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

5.

Psichologas

2/1

656

2/1

669

6.

Logopedas metodininkas

1/0,5

346

1/0,5

353

7.

Logopedas

1/0,75

452

1/0,5

461

8.

Specialioji pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

9.

Bibliotekos vedėja

1

neskelbiama

1

neskelbiama

10.

Bibliotekininkė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

11.

Karjeros ugdymo specialistė

1/0,5

neskelbiama

1/0,5

neskelbiama

12.

PDDG auklėtoja

 1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

13.

Direktoriaus pavaduotojas adm. ir ūkio reikalams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

14.

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

17.

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

neskelbiama

1

neskelbiama

18.

Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas

1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

19.

Raštinės administratorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

20.

Elektrikas

1/0,5

190

1/0,5

200

22.

Darbininkai (pastatų priežiūros darbininkai,  rūbininkai, kiemsargiai, valytojai, budėtojai)

18/17,15

MMA

 

MMA

23.

Naktinis sargas

2

478

2

494

24.

Kvalifikuotas mokytojas

3/5,95

598

3/5,98

607

25.

Vyr. mokytojas

12/17,07

676

11/16,27

691

26.

Metodininkas

35/47,58

732

36/52,83

            745

27.

Ekspertas

2/2,14

811

2/2,15

851

28.

Mokytojo padėjėjas

2/1

399

2/1

420

Pastaba: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai

 2021 m.

2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2020 m.

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m.

2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m.

 

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos

2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

 

2017 m.

2017m.  aiškinamasis raštas

Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis

2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.

2016 m. FAR aiškinamasis raštas

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

 
2015m.
 
 
 

2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

 

HERBAS IR VĖLIAVA

 

 

HIMNAS

(tekstą sukūrė ir muziką pritaikė muzikos mokytoja Virginija Skukauskienė)

 

Mūsų mokykla

 

Mūs žaliam mieste nuo seno, 

Mokykla gražiai gyvena, 

Juokias klasėje vaikai 

Ir kreiduoti jų veidai. 

Mokykla džiaugsmingai švyti, 

Ją visad sėkmė telydi, 

O dabar mes iš širdžių 

Uždainuokime kartu.

 

Priedainis 

Mokykla šauni, graži ir nuostabi, 

Mylime mes ją visi visi visi, 

Linkim būt „Saulėtekiu“ ilgai ilgai, 

Šviesti saule amžinai. 

 

Mokiniai čia jau nuo seno  

Diskotekomis gyvena, 

Džiaugias balais jie gerais, 

Bendraklasiais nuostabiais. 

Mokykla džiaugsmingai švyti, 

Patikėk mumis, mažyti, 

O dabar visi kartu

Traukiam dainą iš širdžių!

 

Priedainis 

Mokykla šauni, graži ir nuostabi, 

Mylime mes ją visi visi visi, 

Linkim būt „Saulėtekiu“ ilgai ilgai, 

Šviesti saule amžinai. (x2)

 

O dabar padainuokime kartu. 

.

 

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated question. More info about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online drugstore can naturally help you for solving your all health difficulties.


PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA

Įstaigos rekvizitai:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Statybininkų g. 24, LT-37 351

Panevėžys, Lietuva

Įm.kodas 290422430

Tel.: (8 45) 517 885, 8 630 07 102

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.sauletekis.org

Duomenys kaupiami ir saugomi

juridinių asmenų registre

Darbo laikas:

I–IV 8.00–17.00 val.

   V  8.00–14.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.ALGIRDAS GEDEIKIS

Progimnazijos direktorius

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

(8 45) 517 885

8 699 18 712

 


LORETA VALICKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8 630 07 105

 

 

JOVITA ANILIONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8 630 07 106


GINTAUTAS JUŠKA

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8 630 07 107


BUHALTERIJA – 8 630 07 103

 

 

Žemėlapis

 Į mokyklą galima atvykti ir išvykti šiais autobusų maršrutais:
Maršrutiniais autobusais: 5; 10; 11; 11a; 12; 15; 16.

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.