Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

                                             Pagalba  paukšteliams

rasinelis1

   2a klasėje,  pasaulio pažinimo pamokos metu, kalbėjome apie paukštelių rūpesčius žiemą. Mokiniai pasakojo, kad daugelis jų padeda mažiesiems giesmininkams. Pijus B.,  padedant seneliui, padarė lesyklėlę ir nuolat beria trupinėlius. O Matas D. lesyklėlės stogą nudažė Lietuvos vėliavos spalvomis. Vaineta S. pasakojo, kaip paukšteliai, neradę lesyklėlėje trupinėlių ar grūdelių, snapeliu beldžia į langą!

                                                                                           Mokytoja Danguolė Bajorienė

Lietuvoje žiemojantys paukščiai

   1b klasės mokiniai, pamokų metu išsiaiškinę, kokie paukščiai lieka žiemoti, su tėveliais gamino lesyklėles, pasirūpino, kad jose visada būtų lesalo. Mokiniai, stebėdami paukščius, juos fotografavo, piešė, o gražiausi piešiniai išsiųsti į  VII nacionalinį vaikų piešinių konkursą „Lietuvos paukščiai 2021“. Šių metų tema – „Lietuvoje žiemojantys paukščiai“.

Pradinių klasių mokytoja Diana Petrauskienė

Rūpinamės žiemojančiais paukščiais

   2d klasės mokiniai  susipažino su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, sužinojo, kaip jiems pagelbėti šaltą žiemą. Kartu su tėveliais gamino įvairias rankų darbo lesyklėles, prikėlė turimus daiktus antram gyvenimui. Nepamiršo pasirūpinti sparnuočiais, pabėrę jiems lesalo, stebėjo juos, tyrinėjo ir džiaugėsi.

Pradinių klasių mokytoja Rasa Plėtienė

Projekto LL3 mokyklų lyderystės renginys „Pažinkime artimą aplinką“

  Lapkričio aštuonioliktą dieną vyko Aplinkosaugos švietimo projekto ir Panevėžio miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ konferencija. Šiame nuotoliniame renginyje dalyvavau ir aš, progimnazijos mokinė Rugilė Staškūnaitė. Visus sudominau projektu apie medžių pažinimą Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje. Savo projekte pateikiau informacija apie medžių pažinimo taką ir Aplinkosaugos komitetą. Organizatoriai, Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazijos atstovai parengė renginio programą ir virtualią padėką už dalyvių pastangas. Šioje konferencijoje buvo pristatomi išsamiai parengti projektai ir tyrimai kurie prisideda prie Panevėžio aplinkos pažinimo ir gamtinių aplinkų išsaugojimo. Parengtus pristatymus parengė ir savo mokyklas atstovavo 8-12 klasių mokiniai iš įvairių Panevėžio mokyklų. Taip pat konferencijoje dalyvavo Ieva Šablevičiūtė atstovaujanti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą ir Jaunojo tyrėjo laboratoriją, su pranešimu „Tiriamųjų darbų pristatymas“. Didelį įspūdį paliko ypatingai kruopščiai atlikti ir apibendrinti Panevėžio Juozo Miltinio IV gimnazijos klasės mokinių tyrimai, kurie sudomino mokinių plaučių tūrio nustatymu, bei Panevėžio rajono ūkių braškių cukraus kiekio tyrimais. Šis nuotolinis renginys buvo labai informatyvus, išsamus ir skatinantis tobulėti tyrimų ir aplinkosaugos srityje.

Aplinkosauginis konkursas pradinių klasių mokiniams „Antrasis gyvenimas“

diplomas

   1a ir 1b klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame atliekų antrinio panaudojimo konkurse „Antras gyvenimas“. Konkurso tikslas – per mokiniui patrauklias veiklos formas ugdyti supratimą apie artimiausią gamtinę aplinką ir skatinti palankų aplinkai elgesį bei kasdieninius įpročius. Šią veiklą koordinuojant pradinių mokytojoms Dianai ir Ramintai, mokiniai iš antrinių žaliavų gamino vazonėlius gėlei ne tik pamokos metu, bet ir dalyvaudami „Gamtos pažinimo per fotoaparato objektyvą“ būrelio veikloje bei pailgintos darbo dienos grupėje. Kūrybiškiausių mokinių darbų nuotraukos nusiųstos į konkursą. Džiaugiamės konkurso nominantėmis: 1a klasės mokine Austėja, 1 b klasės mokinėmis Lėja, Luka, Rusne ir Paulina.

                                                    1b klasės mokytoja Diana Petrauskienė

PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2020-2021 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Ąžuolas Pijus Ileikis, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Jokūbas Marozas, 5a kl. mokinys, narys;
 13. Smiltė Čičerytė, 5b kl. mokė, narė;
 14. Aronas Kirsnys, 5c kl. mokinys, narys;
 15. Ignas Poška, 5d kl. mokinys, narys;
 16. Dovydas Vaicekauskas, 6a kl. mokinys, narys;
 17. Vytė Mažeikaitė, 6b kl. mokinė, narė;
 18. Augustė Prūsaitė, 6c kl. mokinė, narė;
 19. Rugilė Petrauskaitė, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Matas Kovalčiukas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Rapolas Nerlikas, 7c kl. mokinys, narys;
 22. Gretė Petronytė, 7d kl. mokinė, narė;
 23. Justina Jonušaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 24. Augustas Dirkė, 8b kl. mokinys, narys;
 25. Gerardas Vainauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 26. Naglis Jankauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 27. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 28. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 29. Audronė Bagdanskienė, miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.