Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją progimnazijoje - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Anilionienė,

tel.863007106,

el. paštas anilioniene.jovita@gmailcom.


Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos pareigybių sąrašas, dėl kurių teikimas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:


1. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui,
2. Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams,
3. Vyriausiasis buhalteris.

Korupcijos programą rasite čia:

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.