Priėmimas į darbą

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas rusų kalbos mokytojas. 

 

Panevėžio „Saulėtekio progimnazija skelbia konkursą rusų kalbos mokytojo pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį, 10 savaitinių pamokų, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų atsižvelgiant į darbo krūvų, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, rus kalbos mokytojo kvalifikaciją.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Rusų kalbos mokytojo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

  

Dokumentai priimami nuo gegužės 10 d. iki 31 d. 8.00 - 16.00 val.

 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

  2. Siųsti paštu registruotu laišku adresu: Panevėžys, Statybininkų g. 24, LT-37351

  3. Siųsti elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos konkursas planuojamas birželio 2 d. 16.00 val. 20 kabinete.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 45 517885

 


Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas chemijos mokytojas. 

 

Panevėžio „Saulėtekio progimnazija skelbia konkursą chemijos mokytojo pareigoms eiti pagal neterminuotą sutartį 6 savaitinės pamokos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymų atsižvelgiant į darbo krūvų, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, chemijos mokytojo kvalifikaciją.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Chemijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

  

Dokumentai priimami nuo gegužės 10 d. iki 31 d. 8.00 - 16.00 val.

 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

  2. Siųsti paštu registruotu laišku adresu: Panevėžys, Statybininkų g. 24, LT-37351

  3. Siųsti elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos konkursas planuojamas birželio 2 d. 15.30 val. 20 kabinete.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 45 517885

 


Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas anglų kalbos mokytojas. 

 

Panevėžio „Saulėtekio progimnazija skelbia konkursą anglų kalbos mokytojo pareigoms eiti pagal neterminuotą darbo sutartį, visu darbo krūviu nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Anglų kalbos mokytojo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

  

Dokumentai priimami nuo gegužės 10 d. iki 31 d. 8.00 - 16.00 val.

 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

  2. Siųsti paštu registruotu laišku adresu: Panevėžys, Statybininkų g. 24, LT-37351

  3. Siųsti elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos konkursas planuojamas birželio 2 d. 15.00 val. 20 kabinete.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 45 517885

 

Nepamirškite padėkoti autoriui