Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas, 1etatas, nuolatiniam darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, specialybės kvalifikacija.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti bendrauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami nuo birželio 15 d. iki birželio 27 d. 8.00 - 16.00 val.

 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.
  2. Siųsti paštu registruotu laišku adresu: Panevėžys, Statybininkų g. 24, LT-37351
  3. Siųsti elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt 

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos konkursas planuojamas birželio 28 d. 14.00 val. 20 kabinete.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 45 517885

 

Direktorius Algirdas Gedeikis 

Nepamirškite padėkoti autoriui