Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje

Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje

2018 m. gegužės 7-11d.

„Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja „Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte „Žalioji Europa“. Tai daugiašalis projektas, kuris skatina aktyvų įvairių šalių mokyklų bendradarbiavimą.

Prasidėjęs 2016-aisiais, projektas vykdomas jau antrus metus. Per šį laikotarpį Italijos, Latvijos, Slovėnijos, Lenkijos bei Lietuvos mokytojai su savo mokinių grupėmis lankėsi vieni pas kitus mokymosi tikslais, tyrinėjo Europos šalių gamtą, supažindino su savąja, jos problemomis, kartu ieškojo jų sprendimo būdų. Mokiniai, gyvendami šalies partnerės bendraamžių šeimose ir mokydamiesi bendradarbiaudami, turėjo puikias galimybes pažinti kitų šalių kultūrą, plėsti akiratį, tobulinti savo anglų kalbą, susirasti naujų draugų, bendrauti virtualioje aplinkoje.

Šį pavasarį, gegužės 7-11 dienomis  „Saulėtekio'' progimnazijoje vyko projekto partnerių paskutinysis susitikimas. Visą savaitę mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiose veiklose. Pirmadienį visi mokiniai – po 4 iš kiekvienos šalies - susirinko į pirmąją susipažinimo pamoką (anglų k. mokytoja E. Šukienė). Po to aktų salėje vyko mokykloje viešinčių mokytojų ir mokinių pasveikinimo renginys ir svečių prisistatymas. Buvo smagu matyti septintokų parengtą vaidinimą (anglų k. mokytoja R. Beinartaitė), klausytis choro atliekamų dainų (muzikos mokytoja V. Skukauskienė), bet labiausiai intrigavo svečių prisistatymai, parengti jų gimtąja kalba. Po šio renginio mokykloje viešintys svečiai kartu su progimnazijos mokiniais rinkosi į projekto partnerių fotografijos parodos ,,Trapus gamtos pasaulis“ atidarymą mokyklos galerijoje (technologijų mokytojas ir fotografijos būrelio vadovas V. Karosas). Visi susidomėję apžiūrėjo tarptautinėje fotografijos parodoje eksponuojamas moksleivių nuotraukas, perteikiančias įvairių šalių gamtos grožį bei gamtosaugines problemas. Pirmąją dieną svečių laukė ekskursija po mokyklą. Visiems buvo smalsu ir naudinga susipažinti su mūsų progimnazija, pabendrauti. Po to susirinkime moksleiviai pristatė parengtus Jaunojo gamtininko dekalogus bei bendradarbiavo rašydami laiškus Europos Parlamento pirmininkui tema ,,Išsaugokime žaliąją Europą“. Kiekvienos šalies moksleivio rašyti laiškai  tądien buvo išsiųsti Europos Parlamento pirmininkui.

Po pietų svečiai lankėsi savivaldybėje pas Panevėžio miesto vicemerą Aleksą Varną. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Panevėžio nūdiena ir perspektyvomis. Ekskursija po Panevėžį, o po jos edukacinė programa sudomino įvairiapusišku ir patraukliu miesto pristatymu. Projekto „Žalioji Europa“ partneriai kiekvieno vizito metu stengiasi susipažinti su lankomos šalies gamta, flora ir fauna. Tad  lankydamiesi Lietuvoje svečiai buvo Anykščiuose, Krekenavos regioniniame parke, Kernavėje, Trakuose bei Vilniuje ir susipažino su Lietuvos gamta, kultūra ir istorija.

Paskutiniąją vizito dieną  moksleiviai dalyvavo pamokose - neverbalinėse kūrybinėse dirbtuvėse (dailės mokytojos D. Kalendienė  ir V. Balčiūnienė), taip pat kalbų pamokose ( anglų k. – mokytoja Z. Girdvainienė, vokiečių k. – mokytoja D. Gedeikienė, rusų k. – mokytoja D.Šedienė)  bei muzikos pamokoje ( mokytoja V. Skukauskienė).

Tuo metu mokytojai susirinkime diskutavo apie inovatyvius mokymo metodus anglų k. pamokose bei aptarė projekto reikalus. Taip pat gegužės 11 dieną į progimnaziją atvykusi ambasadorė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Jovita Neliupšienė dalyvavo  susitikime su mokykloje viešinčiais Erasmus + projekto „Žalioji Europa“ dalyviais. Viešnia įdomiai papasakojo apie Europos Sąjungos institucijas ir svarbiausias ES aktualijas bei pasidalino mintimis apie tai, kaip yra diskutuojama prieš priimant įvairius svarbius sprendimus. Ambasadorė paskatino mokinius domėtis įvairiomis europinėmis temomis.

Po pietų projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai. Visi džiaugėsi, jog dalyvavimas Erasmus + programos projekte „Žalioji Europa“ buvo naudingas, įvairiapusiškai praturtinęs, suteikęs galimybę ne tik mokytis kitokioje aplinkoje, bet ir skatinęs tapti atsakingais Europos piliečiais. Mes, „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai ir mokiniai, dalyvavę šiame projekte, turėjome galimybę skleisti žinią apie Lietuvą ir atrasti įdomių ir vertingų naujovių.

Projekto  mokykloje koordinatorė mokytoja Regina Beinartaitė

Visi progimnazijos projektai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.