Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m.

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos I-IV klasių mokinių  pamokų tvarkaraštis  2021-2022 m.m.

Klasė

Vardas, pavardė

Kabineto
numeris

Pamoka

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1a

Dalia

Andrijauskaitė

53

1

Matematika

 

Matematika

Matematika

Matematika

2

Dailė ir technologijos

Etika/tikyba

Muzika

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

3

Dailė ir technologijos

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

Lietuvių k.

Šokis

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

5

Muzika

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Pasaulio pažinimas

 

1b

Jūratė

Tulauskienė

33

1

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3

Matematika

Etika/tikyba

Pasaulio pažinimas

Muzika

Šokis

4

 Pasaulio pažinimas

Matematika

Dailė ir techn.

Fizinis ugdymas

Muzika

5

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Dailė ir techn.

 

 

1c

Ingrida

Grabauskienė

60

1

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

2

Fizinis ugdymas

Etika/tikyba

Muzika

Lietuvių k.

Dailė ir techn

3

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Dailė ir techn.

4

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Pasaulio pažinimas

5

 

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Šokis

 

1d

Violeta

Pudrigailienė

36

1

Šokis

Lietuvių k.

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

2

Muzika

Matematika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

3

Matematika

Tikyba/etika

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Dailė ir techn.

4

Lietuvių k.

Dailė ir techn.

Lietuvių k.

Matematika

Fizinis ugdymas

5

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

Muzika

 

 

2a

Raminta

Dovydienė

34

1

Fizinis ugdymas

Matematika

Muzika

Matematika

Matematika

2

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Fizinis ugdymas

Lietuvių k.

3

Anglų k.

Lietuvių k.

Matematika

Etika/tikyba

Pasaulio pažinimas

4

Anglų k.

Pasaulio pažinimas

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Šokis

5

Matematika

Dailė ir techn.

Dailė ir techn.

Lietuvių k.

Fizinis ugdymas

2b

Diana Petrauskienė

32

1

Fizinis ugdymas

Matematika

Anglų k.

Šokis

Matematika

2

Matematika

Lietuvių k.

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

3

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Fizinis ugdymas

4

Lietuvių k.

Pasaulio pažinimas

Etika/tikyba

Muzika

Dailė ir techn.

5

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Matematika

Matematika

Dailė ir techn.

2c

Živilė

Raščiuvienė

4

1

Lietuvių k.

Matematika

Matematika