Mokytojo padėjėjai - Justė Pudrigailaitė, Asta Kurulytė, Sabina Šukytė

Mokytojo padėjėja: 

  • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
  • padeda mokiniui orientuotis su ugdymu susijusioje aplinkoje.