Mokytojo padėjėjos Aušros Indriūnienės darbo grafikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00-13.00

Antradienis

8.00-13.00

Trečiadienis

8.00-13.00

Ketvirtadienis

8.00-13.00

Penktadienis

8.00-13.00

 

 


 

Mokytojo padėjėjos Astos Kurulytės darbo grafikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00-14.00

Antradienis

13.50-14.50

Trečiadienis

7.50-13.50

Ketvirtadienis

7.50-13.50

Penktadienis

12.55-13.55

 

Mokytojo padėjėja: 

  • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
  • padeda mokiniui orientuotis su ugdymu susijusioje aplinkoje.