Muziejinė edukacija kitaip

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg

      Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija tęsia projektą „Samsung mokykla ateičiai“.
   Šių metų gruodžio 13 dieną Panevėžio kraštotyros muziejuje vyko integruota lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, biologijos, matematikos pamoka. 7b klasės mokiniai, naudodami skaitmenines priemones ir skaitmeninius įrankius, mokėsi autentiškoje ir modernioje muziejaus aplinkoje. Progimnazijos ugdytiniai, atlikdami mokytojų parengtas užduotis, domėjosi krašto istorija, kultūra, gamta, ugdėsi komunikavimo gebėjimus, kūrybiškumą, loginį mąstymą ir kritinį vertinimą.