Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Projekto  „Žaidimas kaip mokymosi metodas“ dalyvių susitikimas Lietuvoje

   Visi metų laikai Lietuvoje savaip įspūdingi. Vasarą žavimės Baltijos bangomis, šeimų atostogomis prie ežerų. Rudeninį liūdesį išvaiko degančios krintančių lapų spalvos, porelių pasivaikščiojimai ilgais parkų takais. Žiemą grožimės vaikų, žaidžiančių sniego karą, krykštavimu, šerkšnotais augalais ir tvoromis. Pavasaris – bene pats gražiausias metų laikas - papuošia gamtą žiedais, šimtais žalių atspalvių, o žmones – naujomis viltimis, netikėtumais, svajonėmis. Tuomet labai gera keliauti, susipažinti, ieškoti naujovių.

   Saulėtekio“ progimnazijoje šis pavasaris gausus projektų, suteikiančių puikią galimybę bendradarbiauti, plėsti draugų ratą. Vien gegužę peržvelgę galime didžiuotis nemenkais darbais. Štai mėnesio pradžioje įvyko penkių dienų Erasmus + projekto ,,Green Europe” partnerių susitikimas, pabaigęs dvejų metų trukmės įspūdingus darbus. Už gamtosauginę veiklą mokykla apdovanota Žaliąja vėliava, kuri progimnazijos direktoriui A. Gedeikiui buvo įteikta gegužės 18 d. O priešpaskutinę šio mėnesio savaitę sulaukėme dar vienų svečių -Erasmus+ projekto ,,Game as a method of education” (,,GAME” - ,,Žaidimas kaip mokymosi metodas”) dalyvių iš Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Turkijos ir Vengrijos.

   Nuo praeitų metų rugsėjo pradėtas bendras darbas (koordinatorė – V. Gugaitė) jau buvo sutelkęs skirtingų šalių pedagogus įvairioms veikloms Prancūzijoje ir Graikijoje.  Stebėjome kolegų pamokas, aptarėme žaidimų svarbą ugdymui ir ugdymuisi, analizavome vadovėlius, svarstydami galimybes taikyti žaidybines veiklas. Kai grįžome pasisėmę patirties, dalinomės įspūdžiais, balandžio mėnesį vedėme integruotas atviras pamokas (Ž. Raščiuvienė, V. Lizdenienė 2c klasėje, o R. Plėtienė, V. Žičkaitė – 3c), skirtas miesto pedagogams. Užsiėmimai su naujovėmis, su įdomiais žaidybiniais elementais davė naudos ir mokiniams, ir pedagogams.

   Dabar šešiašalio ,,GAME“ projekto mokytojus mielai pasikvietėme į Lietuvą. Gegužės 21-oji –dalyvių susitikimo Panevėžyje, ,,Saulėtekio“ progimnazijoje, diena. Laukėme, ruošėmės, iškilmingai priėmėme su duona ir druska, su pradinių klasių mokinukų koncertu. Po to aprodėme mokyklą, kuri svečius stebino ir džiugino turtingais kabinetais, estetiniu klasių vaizdu, technologijų taikymo galimybėmis bei linksmais, labai mėgstančiais žaisti vaikais. Veiklos programa buvo sudaryta taip, kad projekto dalyviai galėtų susipažinti ne tik su progimnazijoje taikomais žaidybiniais mokymo metodais, bet ir dalyvautų edukacinėse veiklose už mokyklos ribų. Pirmadienio popietinis laikas mūsų užsienio draugams turiningai prabėgo Niūronyse (Anykščių raj.),mokantis tradicinių aukštaitiškų žaidimų, kepant ruginę duoną, gėrintis nuostabia mūsų šalies gamta.

    Antrasis projekto Lietuvoje rytas svečiams suteikė galimybę stebėti atviras pamokas (jas vedė Z. Girdvainienė, R. Plėtienė, Ž. Raščiuvienė,) ne tik progimnazijoje, bet ir socialiniuose partneriuose – vaikų darželiuose. ,,Žvaigždutėje“ (direktorė – A. Morkūnienė, pavaduotoja ugdymui – L. Petrauskienė) buvome supažindinti su pačių mažiausių vaikučių veiklomis (auklėtoja – V. Čemerienė), o auklėtoja D. Šlekienė pristatė stebėtojams lietuviškas lopšines. Užsiėmimo metu vaikai ne tik klausėsi, bet ir žaidė, dalyvavo edukacijoje. Atsisveikinantiems su ,,Žvaigždute“ svečiams buvo įteiktos auklėtojos R. Šantarienės pagamintos lininės lėlytės, kurias projekto dalyviai išsinešė kaip pačias brangiausias dovanas. ,,Aušra“ (direktorė – V. Samulionienė, pavaduotoja ugdymui – A. Bernatavičienė) svečius ne mažiau nustebino. Turėjome galimybę susipažinti su priešmokyklinių grupių vaikais. Atvykusiems iš užsienio pedagogams buvo įdomu stebėti pamokėles, bendrauti su vaikais ir auklėtojomis (D. Dubnikiene, L. Puinauskaite, L. Vilkiene, J. Gabriene), pristačiusiomis pratybų sąsiuvinius, komentavusiomis auklėtinių pasiekimus. Netikėtai pataikėme į žavingą koncertuką: priešmokyklinės grupės vaikučiai ruošėsi išleistuvėms, o mes jų dainomis buvome draugiškai išlydėti iš darželio.

   Antradienio popietė projekto dalyviams buvo tikrai turininga ir svarbi. Jie drauge su progimnazijos direktoriumi A. Gadeikiu buvo pakviesti į Savivaldybę susitikti su Panevėžio  vicemeru, Švietimo ir mokslo komiteto nariu P. Luomanu. Svečiai buvo šiltai sutikti, išklausė trumpo pasakojimo apie Lietuvą ir Panevėžį, apie mūsų švietimo pasiekimus. Projekto dalyviams buvo įteiktos mielos atminimo dovanėlės. Kiekvienos šalies atstovai dėkojo P. Luomanui už šiltą priėmimą, džiaugėsi draugiška atmosfera, išsakė susižavėjimo pilnus pastebėjimus apie mūsų šalį ir miestą. Po susitikimo su vicemeru Laisvės aikštėje buvo apsiniaukę , bet svečiams pavasarinis lietutis nesutrukdė dalyvauti ekskursijoje po Panevėžį, sužinoti jo įsikūrimo ir klestėjimo istoriją, o po to vykti į ,,Glasremis“ stiklo bei ,,Midenės“ šamotinio molio dirbtuves. Ne tik stebėtojais buvome, aktyviai dalyvavome mokymuose, lipdėme skulptūrėles. Beveik visiems svečiams tai buvo pirmas gyvenime kūrybinis prisilietimas prie molio, davęs, beje, labai džiugių rezultatų: surengėme dirbinių parodėlę, kurios eksponatus galėjome palyginti su visai šalia buvusiais mūsų progimnazijos pradinukų darbeliais. Žaisminga nuotaika neapleido svečių iki pat vakaro.

   Kitos dienos ryte ,,Saulėtekio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Z. Girdvainienė pakvietė susipažinti su jos vestos integruotos anglų k. ir gamtos pažinimo pamokos metodika. Pedagogė pristatė taikytus veiksmingus mokymo metodus, įtraukė svečius į pradinukų pamėgtus žaidimus, padedančius puikiai mokytis anglų kalbos, gamtos pažinimo. Į refleksijos lapą po šio užsiėmimo buvo prirašyta daug pagiriamųjų žodžių mokytojai, supažindinusiai su žaidimais, skatinančiais mąstyti, kurti, greit ir veiksmingai įsidėmėti anglų kalbos leksikos vienetus.

   Popietinis trečiadienio laikas buvo skirtas pristatyti svečiams Biržų miestą, karstinius šio rajono reiškinius, Kirkilų apžvalgos ,,apverstą luotą“, dalyvauti pojūčių tako edukacijoje. Grįždami aptarėme, kokį poveikį gali mokiniams padaryti mokymasis netradicinėse erdvėse, naudojant žaidybinius elementus.

   Ketvirtadienį ir penktadienį iš ryto projekto ,,GAME“ dalyviai klausėsi kviestinių viešnių – bibliodramos supervizorės V. Raubaitės-Mikelionienės ir psichologės, grupės psichoterapeutės  R. Kuprytės – paskaitų su žaidybinėmis veiklomis. Laikas prabėgo nepastebimai. Užsiėmimai ne tik praturtino pedagogus patirtimi, bet ir padėjo grupei susidraugauti, sudarė sąlygas nuoširdžiai pabendrauti, atsiverti, išsakyti savo emocijas.

   Ketvirtadienio popietę progimnazijos svečiai buvo išvykę susipažinti su Lietuvos kryždirbyste ir kryžių simbolika (objekto, JUNESCO įtraukto į pasaulio nematerialaus paveldo sąrašą) į Kryžių kalną. Sugrįžę iš turiningos kelionės jie buvo pakviesti kasmetinėn ,,Saulėtekio“ progimnazijos šokių šventėn (renginio organizatorė – šokio mokytoja A. Šidlauskaitė). Įkvėpti linksmų mažųjų saulėtekiečių šokių, Seimo nario P. Urbšio ir kitų svečių sveikinimų progimnazijos bendruomenės nariai susivienijo plojimuose.  Nuotaikingas, žaismės kupinas vakaras dovanojo šypsenas kiekvienam: ir dalyviui ir žiūrovui.

   Paskutiniąją projekto ,,Game as a method of education“ dieną ,,Saulėtekio“ progimnazijoje svečiai dalyvavo dzenraizgymo (šį meditacinio meno būdą sukūrė menininkai R. Robertsas ir M. Thomas) ir fraktalinių piešinių kūrybinėse dirbtuvėse, organizuotose mūsų mokyklos darbuotojų S. Dambrauskienės, V. Gugaitės ir J. Pudrigailaitės. Minėtame užsiėmime projekto dalyviai suprato, kad, norint piešti, nereikia būti menininku ar turėti ypatingą talentą. Kiekvienas, šiek tiek pasipraktikavęs, gali kurti nepakartojamus, nuostabius paveikslėlius, o drauge ir atsipalaiduoti, nusiraminti. Dzenraizgymu sėkmingai gali užsiimti ir vaikai, ir suaugusieji. Tikimės, projekto dalyviai puikiausiai galės pasinaudoti šia veikla savo mokyklose.

   Popietinis penktadienio darbo laikas mūsų svečiams nebebuvo labai įtemptas, užsiėmimo metu buvo vertinama, kiek savaitės pradžioje išsikelti lūkesčiai atitinka savaitės pabaigoje susumuotus veiklų rezultatus. Buvo pristatyta ir kito susitikimo darbo programa. Projekto vadovas S. Yesilbag  pakvietė  ,,GAME“ dalyvius spalio mėnesio priešpaskutinę savaitę atvykti į Turkijos miestą Bursą tolimesniam bendradarbiavimui.

   Paskutinis mūsų programos akcentas - atsisveikinimo vakarienė restorane ,,Nendrė vėjyje“  su šauniuoju folkloro ansambliu ,,Raskila“ (vadovė – L. Vilienė). Po prasmingų savaitės darbų – pavydėtino smagumo lietuviškos dainos ir šokiai, jauki aplinka, skanus maistas, malonus aptarnavimas... Visa tai svečius tiesiog užbūrė. Jie vis kartojo, kad Lietuva žavinga, kad jie laimingi bent trumpai čia pasisvečiavę. Gera girdėti tokius žodžius. Jie, žinoma, įpareigoja tobulėti, bet drauge ir labai džiugina, skatina didžiuotis savo šalimi, jos žmonėmis. Belieka laukti kitų galimybių puikiai pristatyti savo šalį, jos švietimo, kultūros pasiekimus.

Vilija Lizdenienė, ,,Saulėtekio“ progimnazijos etikos mokytoja, projekto ,,Žaidimas kaip mokymosi metodas“ dalyvė

 

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.