Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

NUPYNĖME 100-mečio ŠOKIŲ PYNĘ

   Gegužės 24-ąją Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos pradinių klasių mokinukai suko ratelius dvidešimt šeštoje šokių šventėje. Ji, jau tradicine tapusi, kiekvienais metais suburia ne tik mokyklos bendruomenę, jos svečius, bet ir  praeivius gatvėje. Šiais metais pynėme atkurtos Lietuvos 100 - mečio šokių pynę, kurios metu 1-4 klasių mokiniai atliko 8 numerius. Šventės metu mokyklos direktorius Algirdas Gedeikis ir jo pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė „Saulės” ženkliukus įteikė geriausiai besimokantiems pradinukams, o padėkos raštus – tėveliams, palaikantiems mokyklą ir visapusiškai prisidedantiems prie bendros progimnazijos ateities.

   Kiekvienais metais per šokių šventę pradinių klasių mokytojos išleidžia savo auklėtinius ketvirtokus į platųjį pasaulį, kuriame bus daug lentų - išmanių bei paprastų - o ir mokytojų bus tikrai ne vienas. Ir visi stengsis įrodyti, esą jo dėstomas dalykas yra pats svarbiausias, nuostabiausias, reikalingiausias.

   Šventės vedėjai Benita Melinskaitė (6c), Džiugas Karvelis (6c), Austyna Miežinytė (7b), Augustė Visackaitė (7b) pademonstravo savo vaidybinius sugebėjimus. Muzikos mokytojos Sigutė Kamantavičienė ir Virginija Skukauskienė paruošė nuotaikingą muzikinę programą. Ją atliko progimnazijos dainininkai.

   Kiekvienais metais ši šokių šventė įgauna vis kitokią formą. Kartais ji rami ir harmoninga, kartais linksma ir triukšminga, o kartais susipina viskas, kad pakartotume tai, ką pradėjome, ir galėtume tęsti toliau.

                                                         Šokio mokytoja Agnė Šidlauskaitė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.