Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Lapkričio 16-oji – tarptautinė Tolerancijos diena

   Tolerancija – tai lyg gerumo laivas, plaukiantis per pasaulį. Tai gebėjimas be agresijos priimti kito žmogaus mintis, elgesį, saviraiškos formas ir gyvenimo būdą.
   Šių metų pilietinės iniciatyvos idėja RAKTAS – IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ! Todėl „Saulėtekio“ progimnazijos 1-4 klasių mokiniai spalvino raktus ir puošė jais kabinetų duris. 5-8 klasių mokiniai rinko tezes, sentencijas apie toleranciją, jas užrašė ir dekoravo raktus.Tolerancijos tema 1-8 klasėse buvo integruota į dalykų pamokas, klasių valandėles. 7-8 klasių mokiniai su klasių vadovais ir mokytojais lapkričio 8 dieną vyko į kino centrą „Garsas“ žiūrėti naujo istorinio filmo „Tarp pilkų debesų“. Lapkričio 15 dieną „Saulėtekio“ progimnazijos Tolerancijos centro nariai su pavaduotoja ugdymui I. Gasiūniene, pakviesti Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos Tolerancijos centro narių, dalyvavo Gabrielės Petkevičaitės - Bitės bibliotekos renginyje. O lapkričio 16 dieną 5d klasės mokiniai kartu su klasės vadove M. Putnike ir socialine pedagoge J. Grižiene dalyvavo Laisvės aikštėje vykusioje pilietinėje akcijoje, kurią inicijavo miesto socialinės pedagogės. Mokiniai spalvino raktus, sukabino į raktų girliandą bei papuošė jais medį Laisvės aikštėje.

Socialinė pedagogė J. Grižienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.