Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Aštuntokų išleistuvės. Devintoji laida

   Birželio 19 dieną „Saulėtekio“ progimnazija atsisveikino su devintąja aštuntokų laida. Po paskutinės pamokos, kurią vedė klasės auklėtojos, aštuntokai sugužėjo į mokyklos aktų salę. Išties jų šiemet turėjome nemažai – net keturias klases! Tad ne be reikalo septintokai, ruošdami šventę, palygino juos su bičių spiečiumi avilyje. Mokykla ir primena didžiulį avilį, kuriame tarsi bitutės dūzgia mokiniai. Kaip ir bitutės, jie per tuos aštuonerius metus labai daug ko išmoksta ir tada tenka palikti savo „avilį“ ir ieškoti kito, kitos „šeimos“. Renginio pradžioje visus aštuntokus pasveikino progimnazijos direktorius Algirdas Gedeikis. Septintokų šventinė programa priminė progimnazijos abiturientams, kad žmogaus ir bičių gyvenimas labai panašus: vaikai, kaip ir bitutės, greitai auga ir stiprėja, pamažu pradeda tyrinėti aplinką, išmoksta atskirti draugus nuo priešų, atranda įdomų, nors ir sudėtingą mokslo pasaulį. Tačiau žengti sunkiu pažinimo keliu jiems visada padėjo pirmosios mokytojos – Aura, Živilė, Raminta – ir  tarsi bitės motinėlės jais rūpinosi klasių auklėtojos – Vitalija, Vilija, Agnė ir Virginija. Kiekvieną savo vaiko žingsnį sekė ir aštuntokų tėveliai. Mokyklos direktorius A.Gedeikis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Valickienė įteikė aštuntokams pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimo pažymėjimus, o kai kuriems ir padėkas už gerą mokymąsi, palinkėjo jiems sėkmingo tolimesnio skrydžio.

   Atsisveikinę su aštuntokais tikimės, kad jie nepamirš savojo avilio – „Saulėtekio“ progimnazijos – ir atskris jos aplankyti. Nepamirš tos mokyklos, kurioje parašė pirmąjį žodį, mokėsi ne tik skaityti, skaičiuoti, bet ir suprato, kas yra tikroji draugystė, o gal ir pirmoji meilė... Septintokai šventės pabaigoje palinkėjo išskrendančioms „Saulėtekio“ bitelėms pilnų nektaro margaspalvių žiedų ir sėkmingo medunešio.

Mokytoja Laima Dargužienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.