Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Reikalingas muzikos mokytojas

2021-03-03

„Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą muzikos mokytojo pareigoms eiti nuolatiniam darbui nuo 2021 m. balandžio 12 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 1. aukštasis pedagoginis išsilavinimas, muzikos mokytojo kvalifikacija;
 2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
 3. turėti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimą;
 4. geras informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
 5. gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose;
 6. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

PRETENDENTŲ PRANAŠUMAI:

 1. gerosios darbo patirties sklaida ir rezultatai;
 2. gebėjimas rengti projektus, muzikuoti, įtraukti mokinius į kitą įdomią neformaliąją švietimo veiklą;
 3. mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 4. kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teisę dėstyti užsienio kalbą pradinėse klasėse;
 5. ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentai priimami iki kovo 19 d. 15.00 val.

Dokumentus siųsti registruotu laišku (Statybininkų g. 24, Panevėžys) arba el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks kovo 23 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.

  

Algirdas Gedeikis

Progimnazijos direktorius

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.